Eget sparande till pension

Om du vill spara till tiden som pensionär, finns det olika sätt att göra det på. Du kan välja allt från vanligt sparkonto, aktier och fonder, investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar.

Om du funderar på ett eget sparande till pensionen bör du börja med att ta reda på vilken sammanlagd pension du kan komma att få. Gå in på webbplatsen Minpension och gör en pensionsprognos. Då ser du dels den pension du får från staten (den allmänna pensionen), den du får från jobbet (tjänstepensionen) dels det du eventuellt redan har i eget sparande till din pension.

Du kan också läsa Pensionsmyndighetens rapport Eget sparande till pension - en konsumentvägledning. Laddas ned längst ned på sidan.

Behöver du spara extra till din pension?

I de här situationerna kan du behöva ett eget sparande till pensionen:

  • Prognosen visar att pensionen inte kommer att räcka
  • Du vill gå tidigare i pension
  • Du har jobbat deltid en längre period
  • Du har varken tjänstepension i din nuvarande eller i din tidigare anställning

Hur sparar jag extra till pensionen?

Beroende på din situation så kan det vara bra att spara på flera olika sätt, det vill säga kombinera olika sparalternativ. Beroende på när du vill gå i pension så kan olika sparalternativ passa olika bra. Att betala av skulder för att få ner dina kostnader som pensionär är ett alternativ till sparande, till exempel att amortera ner ett bolån.

Att tänka på

  • För de flesta privatpersoner finns inget särskilt pensionssparande.
  • Kombinera gärna flera olika sparalternativ när du sparar till pensionstiden
  • Amortera ner dina bolån för att få lägre kostnader som pensionär

Spara till pensionen

Olika sparalternativ har olika egenskaper. Vi redovisar några som kan ha betydelse om du vill använda dem för att spara extra till din pension.

Eftersom det är svårt att förutse framtiden vad gäller exempelvis avkastning och skatteregler så är ett sätt att hantera den osäkerheten att du väljer flera olika sparalternativ.

Välja sparalternativ

Vill du inte riskera att ditt sparkapital varierar mycket i värde över tiden så kan sparkonto vara ett alternativ. Vill du ha möjlighet till högre avkastning än vad ett sparkonto kan erbjuda så behöver du som regel investera i mer riskfyllda tillgångar, som olika värdepapper eller i en traditionell försäkring.

Spara på sparkonto
Spara i värdepapper, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring
Spara i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning
Spara i privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS)
Spara i tjänstepension genom löneväxling

Avgifter har stor betydelse

Om du sparar extra till din pension så får avgifter stor påverkan för hur ditt sparkapital utvecklas på längre sikt.

Beräkna jämförpris

Vanliga frågor

Jag vill återköpa min pensionsförsäkring. Hur gör jag?

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för återköp av pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (48 300 kronor 2022) får återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

Reglerna gäller för både nytecknade och gamla pensionsförsäkringar.

I andra fall kan Skatteverket genom dispens medge återköp av pensionsförsäkring, men då krävs att du är på obestånd och att du genom återköpet kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Läs mer på Skatteverket.

Kostar det något att flytta ett IPS-sparande?

Ja, de flesta sparinstitut tar ut en avgift om du flyttar ditt IPS-sparande till en annan bank eller värdepappersbolag. Du kan jämföra de olika sparinstitutens flyttavgifter i vår IPS-jämförelse.