Jämför individuellt pensionssparande - IPS

Har du ett IPS-konto är det viktigt att du ser över sparandet du har. Det kan exempelvis löna sig att byta sparprodukter eller att flytta innehavet till ett annat sparinstitut. 

Vi jämför avgifter och villkor i IPS

Om du vill kan du när som helst under spartiden eller utbetalningstiden placera om hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto (IPS). Du kan exempelvis

  • byta fonder
  • byta fonder mot aktier
  • byta aktier mot likvida medel.

Du kan också flytta ditt IPS-sparande till ett annat sparinstitut.

Med vissa få undantag kan pengarna däremot betalas ut tidigast när du fyllt 55 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. På sparkapitalet betalar du en årlig avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod.

Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har nu slopats helt för de allra flesta.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss