Jämför individuellt pensionssparande - IPS

Har du ett IPS-konto är det viktigt att du ser över sparandet du har. Det kan exempelvis löna sig att byta sparprodukter eller att flytta innehavet till ett annat sparinstitut. 

Vi jämför avgifter och villkor i IPS

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

Om du vill kan du när som helst under spartiden eller utbetalningstiden placera om hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto (IPS). Du kan exempelvis

  • byta fonder
  • byta fonder mot aktier
  • byta aktier mot likvida medel.

Du kan också flytta ditt IPS-sparande till ett annat sparinstitut.

Med vissa få undantag kan pengarna däremot börja att betalas ut tidigast när du fyllt 55 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. På sparkapitalet betalar du en årlig avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod.

Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har nu slopats för de allra flesta.