Jämför sparande i privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar är ett alternativ för dig som är egenföretagare eller inte har någon tjänstepension i din anställning. För alla andra är det inte förmånligt att sätta in pengar. Men även om du inte sätter in nya pengar kan det vara viktigt att se över ditt sparande, till exempel att jämföra avgifter och villkor. Du kan till exempel se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Privata pensionsförsäkringar är ett alternativ för dig som är egenföretagare eller inte har någon tjänstepension i din anställning. För alla andra är det inte förmånligt att sätta in pengar. Men även om du inte sätter in nya pengar kan det vara viktigt att se över ditt sparande, till exempel att jämföra avgifter och villkor. Du kan till exempel se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Jämför villkor

Vad har din försäkring för villkor, kostnader, fondutbud, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning?

Vi jämför privata pensionsförsäkringar som är öppna för nyteckning

I vår jämförelse av privata pensionsförsäkringar kan du jämföra traditionella försäkringar, fondförsäkringar och depåförsäkringar. Avdragsrätten i privat pensionsförsäkring togs bort år 2016 för de flesta. I jämförelsen visas de försäkringbolag som är öppna för nyteckning och som du kan flytta ett tidigare sparat kapital till. I jämförelsen hittar du bland annat uppgifter som avgifter, historisk avkastning, flyttkostnader och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalning.

Traditionella försäkringar, fondförsäkringar och depåförsäkringar

I traditionella försäkringar ger försäkringsbolaget en garanti som kan innebära att en del av ditt kapital är garanterat när du ska gå i pension. Garantierna är olika utformade och i vår jämförelse kan du jämföra försäkringsbolagens garantier och hur stor del av inflyttat kapital som garanteras.

För att du ska kunna jämföra fond- och depåförsäkringar har vi bett försäkringsbolagen att utifrån sitt fondsortiment, redovisa den billigaste fonden från olika kategorier och byggt en "standardportfölj" efter det. Standardportföljen består av den billigaste fonden från de fyra vanliga fondkategorierna: Globalfond, Sverigefond, Blandfond samt Räntefond (med lika vikt).

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss