Jämför privata pensionsförsäkringar

Om du har en privat försäkring bör du regelbundet se över ditt sparande, till exempel se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring. Nyteckning av privata pensionsförsäkringar är bara ett alternativ för dig som är egenföretagare eller inte har någon tjänstepension.

Så har vi räknat

 • Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av vilket försäkringskapital du angett.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder du angett.
 • Jämförpriset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du valt.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat någon annan form av efterlevandeskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnad ingår inte i jämförpriset.

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 1,9% utöver inflationen för både traditionell och fondförvaltad försäkring.
 • Avkastningsskatten är 0,38%.

Standardportfölj

Standardportföljen i våra beräkningar består av en likaviktad (25%) blandning av försäkringsbolagets billigaste fonder av typen: 

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Fast årlig avgift i kr
 • Avgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift  i procent (%) av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • Garantiavgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller procent (%) av utbetalt belopp
 • Finns det maxtak tillämpas det i beräkningen