Traditionell försäkring och fondförsäkring

När du sparar i försäkring brukar du kunna välja mellan traditionella försäkringar och fondförsäkringar. I en fondförsäkring kan du själv påverka hur dina pengar placeras medan det är försäkringsbolaget som väljer placeringarna i en traditionell försäkring.

Fondförsäkringar består som regel av en högre aktieandel än traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar har en garanti, lägre aktieandel och därmed en lägre risk.

Det går att byta mellan fondförsäkring och traditionell försäkring, till exempel om du ångrar ditt val. En ganska vanlig anledning är att man vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring för att ha en lägre risk när man blir äldre. Valet mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är alltså inte definitivt utan går i de flesta fall att ändra. 

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring innebär att pensionsbolaget har ansvaret för att förvalta dina pengar. Ofta erbjuds du också något slags garanti, till exempel att du får tillbaka en del av det du betalat in.

När ska du välja traditionell försäkring?
Pensionsbolaget förvaltar
Garanti
Återbäring
Historisk avkastning

Fondförsäkring

I fondförsäkring kan du välja fonder och risknivå.

När ska du välja fondförsäkring?
Du väljer risknivå
Förvalda fonder
Depåförsäkring
Historisk avkastning

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

Vad är kollektiv konsolidering?

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

I min pensionsförsäkring finns en garanterad ränta. Vad innebär det?

Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den pension du är garanterad om du har en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt.

Den faktiska räntan (återbäringsräntan eller avkastningsräntan) som du får på hela försäkringskapitalet kan under vissa perioder vara både högre och lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan.