Reallokering - återtag

Reallokering eller återtag av försäkringskapital innebär att försäkringsbolaget sänker värdet på din traditionellt förvaltade försäkring.

I ett ömsesidigt bolag kan bolaget göra ett återtag eller en reallokering. Det innebär att försäkringsbolaget skriver ned värdet på försäkringen, för att täcka sina kostnader och uppfylla lagens krav på så kallad konsolidering.

Värdet skrivs ned

Avkastningen i traditionellt förvaltad försäkring fördelas ut till de försäkrade genom en återbäringsränta som pensionsbolaget bestämmer. I goda tider är återbäringsräntan i allmänhet högre men under en lågkonjunktur sjunker återbäringsräntan och kan under perioder även vara negativ.

Lågkonjunktur
Ömsesidigt eller vinstutdelande?
Reallokering - successiv eller som engångsåtgärd
Årsbeskedet - en ögonblicksbild
Finansinspektionen har tillsyn

Vanliga frågor

Nu sänker försäkringsbolaget utbetalningen från min traditionella pensionsförsäkring, får de verkligen göra så?

Ja, livförsäkringsbolagen kan reallokera och de kan också sänka den så kallade prognosräntan eller höja sina livslängdsantaganden – alla dessa åtgärder kan vara förklaringen till att din pensionsutbetalning har sänkts.


Vissa försäkringsbolag ger den garanterade räntan varje år, medan andra bolag lovar att du kommer att få den garanterade årsräntan, men först när pensionsförsäkringen ska betalas ut. Detta kan få betydelse om du vill flytta ditt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag och innebär också att om du spar i en försäkring som ger den garanterade räntan först vid utbetalningstillfället så kan bolaget reallokera även inbetalda premier. Det är först vid utbetalningstillfället som bolaget måste se till att du under spartiden har fått en avkastning som motsvarar den garanterade årsräntan.


Om ett bolag sänker prognosräntan eller höjer livslängdsantaganden sänks det tilläggsbelopp som utbetalas utöver det garanterade beloppet.


Försäkringstagarna får ingen information om livslängdsantaganden och prognosräntan, utan ser bara effekten när de ändras genom att tilläggsbeloppet sänks eller höjs.