Checklista för att flytta privat pensionsförsäkring

Flytträtt innebär att du får flytta kapitalet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring. För att du ska få flytta din privata pensionsförsäkring måste det antingen framgå av ditt försäkringsavtal eller så ska försäkringsbolaget ha gett dig flytträtt efter det att du tecknade försäkringen.

Här följer en checklista för vad du bör tänka på när du vill flytta din privata pensionsförsäkring. Först beskriver vi de grundläggande förutsättningarna sedan vad du kan jämföra mellan olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för en flytt.

Flytten bör normalt ta högst 60 dagar, se svensk försäkrings rekommendation sid 12.

Grundläggande förutsättningar

För att få flytta måste du ha flytträtt och det finns begränsningar till vilka försäkringsbolag man får flytta till.

Har du flytträtt?
Går det att flytta till det bolag du tänkt dig?
Löser du ett problem genom att flytta pengarna?

Jämför det här mellan försäkringsbolagen

Jämför till exempel avgifter, fondutbud och historisk avkastning.

Avgifter
Fondutbud och historisk avkastning
Byter du bort en hög garanti?
Försäkringsskydd kopplade till pensionsförsäkringen?
Ändringsmöjligheter eller inlåsning?