Hälsoprövning och pension

Om hälsoprövning och pension

Vid vissa ändringar av din pensionsförsäkring så kan det krävas en godkänd hälsoprövning för att ändringen ska gå igenom. I hälsodeklarationen får du svara på frågor om din hälsa.

Hälsoprövning

Om du vill ändra eller lägga till moment i din pensionsförsäkring så kan det krävas en godkänd hälsoprövning.

Vid ansökan
Vid ändring av avtal
Vid flytt
Oriktiga uppgifter

Vanliga frågor

Varför kräver försäkringsbolaget en hälsoprövning när jag ansöker om  återbetalningsskydd – det är väl mina pengar?

När du inte har ett återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring tillfaller ditt pensionskapital försäkringskollektivet när du dör. Som kompensation för att du valt bort återbetalningsskydd så får du själv större pensionsutbetalningar medan du lever, eftersom du i din tur får ta del av andras arvsvinster. Om du ansöker om ett återbetalningsskydd, kräver försäkringsbolaget oftast en hälsoprövning eftersom det innebär att försäkringskollektivet inte längre kommer att få ta del av hela eller delar av ditt pensionskapital när du dör.

Att ändra avtalet om återbetalningsskydd kan liknas vid att du ansöker om en livförsäkring.

Jag har återbetalningsskydd - varför krävs det en godkänd hälsoprövning för att jag vill ta ut pengarna på kortare tid?

Om avtalet för din pensionsförsäkring säger ”livsvarig utbetalningstid” och du har valt återbetalningsskydd, så kan det krävas en godkänd hälsoprövning när du vill ändra avtalet, exempelvis ta ut  pengarna på 5 år i stället. Det beror på att även om återbetalningsskyddet som regel maximalt gäller till och med 85 års ålder så räknar försäkringsbolaget med att du kommer att leva längre än så. Om exempelvis deras livslängdsantagande är 88 år så saknar du återbetalningsskydd för 3 år. Och beroende på pensionskapitalets storlek så kan de då kräva en godkänd hälsoprövning om du vill ha ut pengarna på kort tid i stället för livsvarigt.

Kan försäkringsbolaget kräva läkarintyg när jag vill flytta min pensionsförsäkring?

Utan återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring får du ett större månatligt pensionsbelopp än de som har återbetalningsskydd. Därför kan det bolag du vill flytta från kräva en godkänd hälsoprövning. Om du är äldre och ditt pensionskapital är lite större så kan försäkringsbolaget kräva att hälsoprövningen består av en läkarundersökning.