2024-05-22 Blogg

Varför krävs det hälsoprövning i min pensionsförsäkring?

Många konsumenter kontaktar oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå och är missnöjda med att försäkringsbolaget kräver en godkänd hälsoprövning innan de genomför ändringar i en pensionsförsäkring.

En önskad ändring i en pensionsförsäkring handlar typiskt sett om att konsumenten vill ändra sin utbetalningstid eller flytta försäkringen till ett annat bolag. Det rör sig oftast om en pensionsförsäkring i form av en tjänstepension.

Det är väl min försäkring?

En pensionsförsäkring består vanligtvis av två delar: ålderspension och återbetalningsskydd. Den sistnämnda kan konsumenten välja bort och i gengäld får hen då förstärkt ålderspension i form av att så kallade arvsvinster tillförs regelbundet. Dessa arvsvinster kommer från andra personer i försäkringskollektivet som avlidit och som också har valt bort sina återbetalningsskydd.

En konsekvens av att man väljer bort återbetalningsskyddet blir att försäkringskollektivet nu äger rätten till eventuellt återstående pensionskapital i ålderspensionen, i händelse av att konsumenten avlider innan allt är utbetalt. Så i praktiken måste nu eventuella ändringar av ålderspensionen godkännas av försäkringsbolaget för försäkringskollektivets räkning. Således är det inte längre konsumentens pensionsförsäkring fullt ut i alla delar.

Som att teckna en livförsäkring

Ändringar som kan leda till att försäkringskollektivet eventuellt inte får sina arvsvinster som beräknat, kan medföra att konsumenten måste genomgå en hälsoprövning. Sådana ändringar kan liknas vid att konsumenten skulle ansöka om en livförsäkring. Beroende på ålder och storleken på pensionskapitalet så kan det bli en mer eller mindre omfattande hälsoprövning, precis som för motsvarande individuella livförsäkringar. Om man exempelvis som 55-åring vill teckna en livförsäkring på en miljon blir den som regel föremål för hälsoprövning innan försäkringsbolaget beviljar försäkringen.

Jag har ju återbetalningsskydd men ändå blir det hälsoprövning?

Huvudregeln är att ett återbetalningsskydd gör att man lättare kan göra ändringar, till exempel att förkorta utbetalningstiden. Men om din ålderspension med återbetalningsskydd är avtalad med livsvarig utbetalning så kan det i vissa situationer ändå bli frågan om hälsoprövning vid ändringar eller flytt. Detta beror på att återbetalningsskyddet är begränsat till 20 år efter det att utbetalningen påbörjats. Ofta är försäkringsbolagens livslängdsantagande längre än så, varför de sista åren av utbetalning i så fall skulle sakna återbetalningsskydd enligt försäkringsbolagens beräkningsantaganden.

Återigen blir det som att ansöka om en livförsäkring vid ändringar, och beroende på ålder och pensionskapitalets storlek så kan det resultera i krav på en godkänd hälsoprövning för att du ska få ändra eller flytta pensionsförsäkringen.

Vad kan man då göra?

Generellt är det enklare att ändra en pensionsförsäkring när man är ung och frisk. Vill man som konsument förekomma eventuella hälsoprövningar så väljer man en ålderspension som har en tidsbegränsad utbetalningstid, vanligtvis 5 till 20 år. Vidare så väljer man återbetalningsskydd.

En del försäkringsvillkor innehåller så kallad optionsrätt. Detta kan innebära att återbetalningsskyddet kan tecknas utan hälsoprövning inom ett år efter en så kallad familjehändelse. Exempelvis att man gift sig, blivit sambo eller att man har fått barn.

I våra jämförelser visas när det blir hälsoprövning

Pensionsförsäkringar kan ha olika egenskaper beroende på vad som är avtalat och hur villkoren är skrivna. De innehåller inslag av försäkringsrisk när återbetalningsskydd saknas eller om ålderspensionen har livsvarig utbetalningstid. Därför måste ändringar som medför ändrad försäkringsrisk typiskt sett godkännas av försäkringsbolaget.

I våra jämförelser av pensionsförsäkringar och tjänstepensioner så kan du se när det blir hälsoprövning vid olika typer av ändringar eller inför en flytt.

Du hittar även fakta på sidan Hälsoprövning och pension:

 

 

Stefan.jpgHej! Jag heter Stefan Thelenius och är pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det svenska pensionssystemet kan vara svårt att förstå för många konsumenter. En ambition med mitt bloggande är att bringa lite mer klarhet i hur systemet fungerar utifrån konsumentperspektivet. Privat så gillar jag hundar (speciellt min egen) och kan även en del om just djurförsäkringar på förekommen anledning.