Eget sparande till pension

Om du vill spara till tiden som pensionär, finns det olika sätt att göra det på. Du kan välja allt från vanligt sparkonto, aktier och fonder, investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar.

Om du funderar på ett eget sparande till pensionen bör du börja med att ta reda på vilken sammanlagd pension du kan komma att få. Gå in på webbplatsen Minpension och gör en pensionsprognos. Då ser du dels den pension du får från staten (den allmänna pensionen), den du får från jobbet (tjänstepensionen) dels det du eventuellt redan har i eget sparande till din pension.

Du kan också läsa Pensionsmyndighetens Eget sparande till pension - en konsumentvägledning - laddas ned som pdf.

Behöver du spara extra till din pension?

I de här situationerna kan du behöva ett eget sparande till pensionen:

  • Prognosen visar att pensionen inte kommer att räcka
  • Du vill gå tidigare i pension
  • Du har jobbat deltid en längre period
  • Du har varken tjänstepension i din nuvarande eller i din tidigare anställning

Hur sparar jag extra till pensionen?

Beroende på din situation så kan det vara bra att spara på flera olika sätt, det vill säga kombinera olika sparalternativ. Beroende på när du vill gå i pension så kan olika sparalternativ passa olika bra. Att betala av skulder för att få ner dina kostnader som pensionär är ett alternativ till sparande, till exempel att amortera ner ett bolån.

Att tänka på

  • För de flesta privatpersoner finns inget särskilt pensionssparande.
  • Kombinera gärna flera olika sparalternativ när du sparar till pensionstiden
  • Amortera ner dina bolån för att få lägre kostnader som pensionär

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionssparande som numera bara är ett sparalternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning, eller för dig som är egenföretagare. 

För övriga sparare är det inte längre förmånligt att sätta in mer pengar i IPS eftersom det sedan den 1 januari 2016 inte längre går att göra skatteavdrag för sparandet.

Men även om du inte sätter in nya pengar till din IPS är det viktigt att du se över det sparande du redan har på ditt IPS-konto. Avgifterna varierar exempelvis mellan IPS-bolagen och mellan de sparformer du valt, så det kan exempelvis löna sig att byta sparform eller till och med pensionssparinstitut för att få lägre avgifter. 

Du kan jämföra avgifter och andra villkor inom IPS.

Undvik dubbelbeskattning – sätt inte in mer pengar

De allra flesta ska sluta att göra nya insättningar till ett Individuellt pensionssparande (IPS) för att undvika att bli dubbelbeskattade. Det är bara den som inte har någon tjänstepension i sin anställning eller som har inkomst av aktiv näringsverksamhet som kan fortsätta att göra avdrag i deklarationen för motsvarande 35 procent av din inkomst från en näringsverksamhet eller från din lön - upp till maximalt 10 prisbasbelopp.

Varför blir jag dubbelbeskattad?

IPS-sparandet är bundet

Individuellt pensionssparande är ett bundet pensionssparande där du själv väljer i vilken sparform du vill spara, exempelvis i aktier och fonder.

Utbetalningar från IPS-kontot

IPS-kontot

Du kan öppna ett IPS-konto hos valfritt sparinstitut, det vill säga de flesta banker, värdepappersbolag och andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Dessutom hos utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

IPS–avtalet ska vara skriftligt
Pensionssparkontot (IPS-kontot) 
Ångerrätt vid distansavtal
Gäller insättningsgarantin och investerarskyddet? 

Vilka sparformer kan jag ha på mitt IPS-konto

Du väljer själv i vilka sparformer du vill spara på ditt IPS-konto exempelvis i aktier eller fonder. Du kan byta sparform när du vill.

Hur kan du placera insättningar?
Du kan göra omplaceringar

Skatteregler och avgifter

För det sparkapital du har på din IPS gäller särskilda skatteregler. Du betalar bland annat en årlig schablonskatt på värdet av sparandet, en så kallad avkastningsskatt. Beroende på vilka sparformer du har valt att ha på ditt IPS-konto tillkommer också olika avgifter.

Avkastningsskatt
Avdrag för insättningar
Skatt på utbetalningarna från IPS-kontot
Avgifter

Utbetalning i förtid

I vissa undantagssituationer kan du ta ut ditt sparande i förtid.

Utbetalning av sparandet i förtid
Förtida utbetalning i andra fall

Flytta ditt IPS-konto

Du kan byta sparinstitut när som helst under spar- eller utbetalningstiden.

Flytta ditt IPS-konto - byta sparinstitut
Utlöser inte någon skatt 

Förmånstagare, bodelning och arv

Du har möjlighet att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagaren är den som ärver ditt IPS-sparande när du går bort. Har du inte utsett någon förmånstagare, ingår sparandet i ditt dödsbo. Man kan också bestämma hur man vill att ett IPS-sparande ska fördelas i samband med en skilsmässa.

Förmånstagare
Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad
Bodelning med anledning av dödsfall

Vanliga frågor

Jag vill återköpa min pensionsförsäkring. Hur gör jag?

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för återköp av pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (47 600 kronor 2021) får återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

Reglerna gäller för både nytecknade och gamla pensionsförsäkringar.

I andra fall kan Skatteverket genom dispens medge återköp av pensionsförsäkring, men då krävs att du är på obestånd och att du genom återköpet kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Läs mer på Skatteverket.

Kostar det något att flytta ett IPS-sparande?

Ja, de flesta sparinstitut tar ut en avgift om du flyttar ditt IPS-sparande till en annan bank eller värdepappersbolag. Du kan jämföra de olika sparinstitutens flyttavgifter i vår IPS-jämförelse.