Eget sparande till pension

Om du vill spara till tiden som pensionär finns det olika sätt att göra det på. Du kan välja allt från vanligt sparkonto, aktier och fonder till investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar.

I de här situationerna kan du behöva ett eget sparande till pensionen:

  • Prognosen från minpension.se visar att pensionen inte kommer att räcka
  • Du vill gå tidigare i pension
  • Du har jobbat deltid en längre period
  • Du har ingen tjänstepension, varken i din nuvarande eller i din tidigare anställning

Att tänka på

Jämförelser

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionsparande där man tidigare kunde göra skatteavdrag för inbetalningarna till IPS-kontot. 

Avdragsmöjligheten finns kvar, men bara för ett fåtal sparare, nämligen de som inte har någon tjänstepension i sin anställning eller de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. 

Även om du inte gör nya inbetalningar till ditt IPS-konto därför att avdragsmöjligheten har försvunnit, är det viktigt att du ser över det sparande du redan har. Avgifterna varierar mellan IPS-bolagen och mellan sparformerna du kan ha på ett IPS, så det kan löna sig att byta sparform eller till och med flytta IPS-kontot till ett annat pensionssparinstitut. Eller så vill du kanske byta sparform till en produkt med lägre risk? 

Här kan du jämföra avgifter och andra villkor inom IPS.

Öppna ett IPS-konto

Du kan öppna ett IPS-konto hos de flesta banker, värdepappersbolag och andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Dessutom hos utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

Avtalet om IPS ska vara skriftligt
Ångerrätt vid distansavtal
Information varje år
Gäller insättningsgarantin och investerarskyddet? 

De flesta kan inte göra skatteavdrag

De allra flesta kan inte längre göra skatteavdrag för sina inbetalningar till ett IPS-konto.

Vem kan göra skatteavdrag? 

Vilka sparformer kan jag ha på mitt IPS-konto

Du väljer själv i vilken eller vilka sparformer som du vill spara i på ditt IPS-konto, exempelvis i aktier och/eller i fonder. Du kan också byta sparform (göra omplaceringar) när du vill på ditt IPS-konto.

Hur kan du placera inbetalningarna?
Flytta fonder eller aktier till ett IPS
Du kan göra omplaceringar

IPS-sparandet är bundet till 55 år

Individuellt pensionssparande är ett bundet pensionssparande där utbetalningarna från kontot - med vissa få undantag - får börja tidigast från det du fyller 55 år. Kontrollera i ditt IPS-avtal när dina egna utbetalningar börjar.

Utbetalningar från IPS-kontot

Utbetalning före 55 år är undantagsfall

I vissa undantagssituationer kan du få utbetalningar från ditt IPS-konto före 55 års ålder.

Värdet är under ett prisbasbelopp 
Om du har rätt till sjukersättning
Dispans av Skatteverket
Vid särskilda skäl

Skatteregler och avgifter

Särskilda skatteregler gäller för det sparkapital du har på din IPS. Du ska betala en så kallad avkastningsskatt. Beroende på vilka sparformer du har valt att ha på ditt IPS-konto tillkommer också olika avgifter.

Avkastningsskatt på IPS-sparande
Avdrag för insättningar till IPS
Skatt på utbetalningarna från IPS-kontot
Avgifter inom IPS

Flytta ditt IPS-konto

Du kan byta sparinstitut och flytta ditt IPS-konto när som helst under spar- eller utbetalningstiden.

Byta sparinstitut för ditt IPS

Förmånstagare, bodelning och arv

Du har möjlighet att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagaren är den som ärver ditt IPS-konto när du går bort. Har du inte utsett någon förmånstagare, ingår sparandet i ditt dödsbo. Man kan också bestämma hur man vill att ett IPS-sparande ska fördelas vid en skilsmässa.

Förmånstagare till IPS
Bodelning vid en skilsmässa 
Bodelning vid dödsfall 

Vanliga frågor

Kan jag flytta min privata pensionsförsäkring?

Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

Jämför villkor

Du kan läsa villkor här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom webbtjänsten Jämförpris:

Jämför privata pensionsförsäkringar

Vi har också olika guider och checklistor om pension.

Där kan du till exempel läsa hur du gör för att flytta ett pensionssparande. 

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,

  

Kostar det något att flytta ett IPS-sparande?

Ja, de flesta sparinstitut tar ut en avgift om du flyttar ditt IPS-sparande till en annan bank eller värdepappersbolag. Du kan jämföra de olika sparinstitutens flyttavgifter i vår IPS-jämförelse.