Utlandsbetalningar - Så fungerar det

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige.

För utlandsbetalningar till andra länder är det avtalet mellan dig och banken som styr vad det kan kosta och hur lång tid det kan ta.

Att tänka på

  • Det är skillnad i tid och kostnader mellan betalningar inom och utanför EU/EES
  • Det är svårt att göra betalningar till vissa länder, kolla med din bank om du kan betala dit du vill
  • Det är oftast bra att skicka pengar i mottagarens valuta

Betala till länder inom EU - EES

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige. 

En gränsöverskridande betalning kan till exempel vara en överföring mellan konton, ett kortköp eller ett kontantuttag i en bankautomat när du är utomlands.

Gemensamma EU-regler

Reglerna om utlandsbetalningar inom EU och EES gäller för betalningar inom hela EES-området. Det betyder alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.

Du hittar bestämmelserna i  betaltjänstlagen

Avgifter

Avgifter för gränsöverskridande betalningar ska vara desamma som avgifter för en motsvarande betalning inom landet i samma bank.

Beskrivande exempel
Bara elektroniska betalningar
Reglerna gäller nästan bara betalningar i euro
Gäller bara betalningar på högst 50 000 euro
Man delar på kostnaden

Längsta tid för en betalning

Huvudregeln är att en betalning ska ta högst en dag att genomföra.

Betalningen får ta högst en dag
När ska betalningsordern lämnas in
När finns pengarna på mottagarens konto

Information om betalningstransaktioner

Det finns detaljerade regler om vilken information banken ska lämna till sin kund i samband med betalningstransaktioner.

Din bank ska informera dig
Den mottagande banken ska informera sin kund

Vanliga frågor

Jag ska få pengar från ett arv/husförsäljning/annat utomlands men banken vill ha mer information och underlag. Varför vill banken veta varifrån pengarna kommer?

Det beror på lagstiftningen om penningtvätt och terrorismfinansiering. Banken måste kunna göra en riskbedömning av transaktionen innan den genomförs. Enligt regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering så får inte banken genomföra transaktioner om risken för penningtvätt eller terrorismfinansiering är för hög.

Kan jag skicka pengar till alla länder?

Nej, du bör kontrollera med din bank om vilka länder som du kan skicka pengar till. Vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea är det nästan omöjligt att skicka pengar till. Det beror på att risken för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering är så hög att bankerna inte anser att det är möjligt att genomföra transaktioner dit.