Utlandsbetalningar - Så fungerar det

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige.

För utlandsbetalningar till andra länder är det avtalet mellan dig och banken som styr vad det kan kosta och hur lång tid det kan ta.

Att tänka på

  • Det är skillnad i tid och kostnader mellan betalningar inom och utanför EU/EES
  • Det är svårt att göra betalningar till vissa länder, kolla med din bank om du kan betala dit du vill
  • Det är oftast bra att skicka pengar i mottagarens valuta

IBAN-nummer, BIC- och SWIFT-kod

Vid utlandsbetalningar används särskilda koder för att identifiera bankkonton och banker.

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt bankkontonummer och BIC (Bank Identifier Code) och SWIFT är en kod för att identifiera en viss bank.

När du lämnar ett betalningsuppdrag ska du normalt ange mottagarens IBAN-nummer och BIC-kod. Banken får ta ut en avgift om du inte meddelar banken dessa uppgifter. Avgiften ska vara rimlig och motsvara bankens kostnad samt måste vara avtalad i förväg mellan dig och banken.

Vilket som är ditt eget IBAN-nummer och bankens BIC- eller SWIFT-kod ska du få av banken på ditt kontoutdrag eller i en bilaga. Den informationen får inte banken ta ut någon avgift för.

Exempel: Gör du en överföring i euro eller i svenska kronor till exempelvis Frankrike, ska du ange mottagarens IBAN-nummer och den franska mottagarbankens BIC- eller SWIFT-kod. Kontakta mottagaren av beloppet för att få besked om korrekt nummer och kod.

Exempel: Görs en överföring till ditt konto i Sverige, ska avsändaren av beloppet ange ditt IBAN-nummer och din banks (den svenska bankens) BIC- eller SWIFT-kod.

Vanliga frågor

Jag ska få pengar från ett arv/husförsäljning/annat utomlands men banken vill ha mer information och underlag. Varför vill banken veta varifrån pengarna kommer?

Det beror på lagstiftningen om penningtvätt och terrorismfinansiering. Banken måste kunna göra en riskbedömning av transaktionen innan den genomförs. Enligt regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering så får inte banken genomföra transaktioner om risken för penningtvätt eller terrorismfinansiering är för hög.

Kan jag skicka pengar till alla länder?

Nej, du bör kontrollera med din bank om vilka länder som du kan skicka pengar till. Vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea är det nästan omöjligt att skicka pengar till. Det beror på att risken för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering är så hög att bankerna inte anser att det är möjligt att genomföra transaktioner dit.