Utlandsbetalningar - Så fungerar det

För betalningar inom EU och EES gäller i stort sett samma regler som för betalningar inom Sverige.

För utlandsbetalningar till andra länder är det avtalet mellan dig och banken som styr vad det kan kosta och hur lång tid det kan ta.

Att tänka på

  • Det är skillnad i tid och kostnader mellan betalningar inom och utanför EU/EES
  • Det är svårt att göra betalningar till vissa länder, kolla med din bank om du kan betala dit du vill
  • Det är oftast bra att skicka pengar i mottagarens valuta

Betala till länder utanför EU - EES

Innan du ska göra en utlandsbetalning till ett land utanför EU/EES bör du kontrollera vad den kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta.

Det finns inte någon lag som styr betalningar mellan Sverige och länder utanför EU/EES. I stället blir det avtalet mellan dig och banken, i praktiken alltså bankens prislista och information, som avgör. Du måste därför kontrollera med banken vad din betalning kommer att kosta.

Bankens prislista avgör vad det kommer att kosta

Det är avtalet mellan dig och banken som reglerar hur kostnaderna ska fördelas mellan den som betalar och betalningsmottagaren och hur lång tid en betalning tar.

Kostnader
SHA, OUR eller BEN - begrepp för betalningsansvar
Det överförda beloppet måste täcka alla avgifter
Vilken valuta och växlingskurs används vid en utlandsbetalning?
Hur lång tid tar en utlandsbetalning?

Till vilka länder kan man skicka pengar?

Det är i vissa fall mycket svårt att skicka pengar till och från vissa länder. Det beror bl.a. på regler om penningtvätt och terrorismfinansiering

Kontrollera med banken

Money from Sweden - Konsumentverkets jämförelsetjänst

På Konsumentverkets webbplats finns tjänsten Money from Sweden som visar vad det kostar att skicka pengar utomlands. Tjänsten Money from Sweden är oberoende och gratis.

Tjänsten jämför kostnader och tid
Syftet är att sänka kostnader
Många länder men inte alla

Vanliga frågor

Jag ska få pengar från ett arv/husförsäljning/annat utomlands men banken vill ha mer information och underlag. Varför vill banken veta varifrån pengarna kommer?

Det beror på lagstiftningen om penningtvätt och terrorismfinansiering. Banken måste kunna göra en riskbedömning av transaktionen innan den genomförs. Enligt regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering så får inte banken genomföra transaktioner om risken för penningtvätt eller terrorismfinansiering är för hög.

Kan jag skicka pengar till alla länder?

Nej, du bör kontrollera med din bank om vilka länder som du kan skicka pengar till. Vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea är det nästan omöjligt att skicka pengar till. Det beror på att risken för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering är så hög att bankerna inte anser att det är möjligt att genomföra transaktioner dit.