Autogiro

Autogiro innebär att dina återkommande betalningar dras automatiskt från ditt konto utan att du behöver göra någonting inför varje betalning.

Ett autogiromedgivande innebär att du har godkänt att en viss betalning får dras från ditt konto. Så länge det finns tillräckligt med pengar på kontot så dras det automatiskt. Du kan återkalla ditt medgivande när du vill.

Att tänka på

  • Ett autogiromedgivande innebär att du godkänt att ett företag får dra pengar från ditt konto.
  • När du har autogiro ska du i förväg få veta vilket belopp som företaget kommer att dra.
  • Du kan avsluta ett autogiro när du vill men du kanske fortfarande måste betala till säljaren enligt ert avtal.

Autogiro - för dina återkommande betalningar

Om du vill börja betala dina räkningar via autogiro så behöver du lämna en fullmakt till företaget som du ska betala till. Fullmakten ger företaget rätt att dra pengar från ditt bankkonto och kallas ofta för ett autogiromedgivande.

Autogiromedgivandet anger inte vilket belopp företaget får dra, utan det ska framgå av avtalet mellan dig och företaget. Du kan alltid återkalla ett autogiromedgivande om du inte längre vill att betalningarna ska ske automatiskt.

Starta och använda ett autogiro

Du kan starta ett autogiro antingen via din bank eller via företaget du ska betala till. Företaget ska i förväg meddela dig om vilket belopp som ska dras och på vilket datum. Det är viktigt att du ser till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto när pengarna ska dras.

Starta ett autogiro
Om du byter bank
Information om vilket belopp som ska dras
Se till att det finns pengar på kontot
Avgifter för autogiro

Stoppa, ändra och återkalla ett autogiro

Du kan stoppa en kommande betalning och när som helst återkalla ditt samtycke till autogirot. Du kan däremot inte stoppa en betalning som redan har dragits.

Stoppa en enstaka betalning
Ändra ditt autogiro
Återkalla autogiromedgivandet

Om något blir fel

Du kan i vissa fall ha rätt till återbetalning av ett belopp som har dragits från ditt konto via autogiro.

Dragning som gjorts utan medgivande
Dragning som blev större än du förväntat dig
Du kan få återbetalning från banken

Vanliga frågor

Följer mina autogiron med när jag byter bank?

Nej, men om du meddelar din nya bank så hjälper de dig att föra över dem.

Mitt gym har höjt priset men mitt autogiro gäller det gamla priset. Får verkligen gymmet dra mer pengar?

Ett autogiro är ett medgivande att ett företag får dra pengar, däremot är inte medgivandet begränsat till ett visst belopp. Vilket belopp som dras från ditt konto ska du få information om av betalningsmottagaren, alltså gymmet i förväg. Har gymmet rätt att höja priset så har de också rätt att dra mer pengar via autogiromedgivandet.