Spara till barn och barnbarn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton, fonder och kapitalförsäkringar. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

När du ska spara till ditt barn eller barnbarn behöver du först bestämma i vems namn du tänker spara. Sparar du i ditt eget namn behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Sparar du i barnets namn räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva och barnet får tillgång till pengarna när barnet fyller 18 år.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

 

Att tänka på

  • I vems namn tänker du spara, i eget namn eller i barnets namn?
  • Vilken risk och vilka produkter tänker du dig? Sparkonto, fonder, eller aktier?
  • Välj skatteskal för sparande i värdepapper - ISK eller kapitalförsäkring?

Förvalta barns tillgångar

Ett barns tillgångar ska förvaltas av barnets förmyndare, som oftast är föräldrarna. I vissa fall står föräldrarnas förvaltning under överförmyndarens kontroll, till exempel om barnet har stora tillgångar.

De som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare och är oftast barnets föräldrar. Vårdnadshavarna är samtidigt förmyndare för barnet, vilket betyder att de ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor. Är bara en av föräldrarna vårdnadshavare är denna ensam förmyndare. I vissa fall utses särskilda vårdnadshavare/förmyndare, till exempel om ingen av föräldrarna är lämplig, eller om båda har avlidit. En medförmyndare kan utses om den som är förmyndare inte ensam kan ha hand om förmyndarskapet på ett lämpligt sätt.

Förvalta

Det är som huvudregel barnets föräldrar som förvaltar pengar och andra tillgångar som barnet äger, fram till 18-årsdagen. Föräldrarna ska ta hand om tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt, med barnets bästa för ögonen.

Fri föräldraförvaltning
Viss egendom undantagen
Föräldrar som separerat
Särskild förvaltning