Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera ett sparande i olika sparprodukter, exempelvis i aktier, fonder och obligationer.

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som ett slags förvaringsplats (skatteskal) för olika typer av finansiella instrument, exempelvis fonder och aktier. Du väljer själv vilken eller vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK utifrån de alternativ som ditt ISK-bolag erbjuder.

Sparandet på ett ISK är inte bundet, så du kan byta sparprodukter när och hur ofta du själv vill på ditt ISK, till exempel byta aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder, utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan också sälja av tillgångar från ditt/dina ISK när du själv vill.

Däremot schablonbeskattas värdet av tillgångarna du har på ditt  ISK varje år. Du betalar skatt oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat. 

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha. I vår jämförelse över ISK kan du bland annat se vilka sparformer bolagen erbjuder och vilka avgifter som tas ut.

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparformer du vill ha på ditt/dina ISK
  • Sparandet på ett ISK är inte bundet. Du kan sälja eller byta innehav när du vill utan att det utlöser någon skatt
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet och avgifter på de sparformer du väljer
  • Värdepapper som du har på ett ISK skyddas av investerarskyddet
  • Pengar skyddas av insättningsgarantin
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Olika avgifter inom ISK

Själva ISK-kontot är kostnadsfritt, men du får betala avgifter beroende på vilka sparformer du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för de sparprodukter du har valt. Du kan jämföra avgifter och villkor i vår ISK-jämförelse.

Avgift om du sparar i fonder 
Avgift om du sparar i aktier
Om du har pengar på kontot