Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontot när du vill. Du betalar ingen skatt när du säljer eller byter sparprodukter men däremot en årlig skatt på värdet av ditt ISK-konto. Bolagen tar också ut olika avgifter för sparprodukterna som du valt att ha på ditt ISK-konto. 

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Du kan byta eller sälja sparprodukter när du vill
  • Du betalar avgifter för sparprodukterna på kontot
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet 
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut 
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Olika avgifter inom ISK

Själva ISK-kontot är kostnadsfritt, men du får betala avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för de sparprodukter du har valt. Du kan jämföra avgifter och villkor i vår ISK-jämförelse.

Avgift om du sparar i fonder 
Avgift om du sparar i aktier
Om du har pengar på kontot

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.