Jämför investeringssparkonton - ISK

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK. Se vilka sparprodukter bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut. 

Vi jämför avgifter och villkor för ISK

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du placera i olika sparformer. Du kan exempelvis kombinera ett sparande i aktier, fonder, obligationer och andra finansiella instrument. Du kan också ha kontanter på kontot.

Du behöver inte deklarera för vinster och förluster när du säljer tillgångar du har i ett ISK. Du betalar istället en årlig skatt (schablonskatt) på värdet på kontot.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss