Bostadsrättsförsäkringar

Du som äger en bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Försäkringarna skyddar din bostad, dina saker och hjälper dig om du blir krävd på skadestånd.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du för skador på fast inredning, väggar, tak och golv. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet. Om du har orsakat en skada på ett vårdslöst sätt kan bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning.

Att tänka på

  • Äger du en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.
  • Du kan köpa ett individuellt bostadsrättstillägg eller så kan din bostadsrättsförening erbjuda en försäkring för alla medlemmar.
  • Ett bostadsrättstillägg ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Drabbas du av en skada ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och till din bostadsrättsförening.
  • Lyssna på Försäkringspodden om Vattenskador i bostadsrätter.
Jämför bostadsrättstillägg

Åldersavdrag i bostadsrätt

Vid en skada kan försäkringsbolagen göra åldersavdrag på din ersättning för bland annat ytskikt, köksinredning och badrumsinredning när de inte är nya.  

Om din bostadsrätt måste repareras och återställas efter en skada gör försäkringsbolaget ofta åldersavdrag på ytskikt, köksinredning och badrumsinredning. Åldersavdrag görs även på dina vitvaror, rör och ledningar. Det beror på att när olika ytskikt och inredningar blir äldre minskar deras värde och du får i princip inte ersättning fullt ut med till exempel ett nytt ytskikt om inte ytskiktet innan skadan var helt nytt.

Åldersavdrag på allt synligt och lite till

Åldersavdrag på försäkringsersättningen kan göras på det mesta som går att se i bostadsrätten men också på vissa dolda installationer, eftersom de tillhör ditt underhållsansvar. Ett exempel på det senare brukar vara golvbrunnen och vissa rör i ditt badrum.

Både på material och arbete
Årligt procentuellt avdrag
Skyddsregel
Undantag från skyddsregeln

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.