Hemförsäkringar

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som består av flera viktiga delar. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands. Hemförsäkringen kan också täcka kostnader för en advokat om du hamnar i en tvist, betala om någon kräver dig på skadestånd och ge ersättning om du blir överfallen.

Att tänka på

  • Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor. Den kan täcka höga kostnader som du annars måste stå för själv.

  • Är du ny i Sverige? Läs mer om försäkringar på lätt svenska
  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

  • Bor du i bostadsrätt eller villa så behöver du komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

  • Alla försäkringsbolag erbjuder basförsäkringar som ger ett bra grundskydd. Du kan också köpa mer omfattande hemförsäkringar. Här kan du jämföra olika hemförsäkringar.
  • Genom skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador i ditt hem.

Jämför hemförsäkringar

Hemförsäkringar gäller ofta för alla i hushållet

Det är viktigt att du kontrollerar att alla i hushållet omfattas av hemförsäkringen. Försäkringsbolagens krav varierar. 

En och samma hemförsäkring kan gälla för alla som är folkbokförda på samma adress och som delar hushåll med varandra. Men några försäkringsbolag kräver i stället för folkbokföring att varje familjemedlem ska anges på försäkringsbrevet. Du hittar dessa bolag i vår jämförelse av hemförsäkringar. 

Om du har barn under 18 år som bor växelvis hos dig ska du kontrollera med ditt försäkringsbolag om det krävs att barnen är namngivna i försäkringsbrevet.

Säga upp försäkringen före förfallodagen?

Hemförsäkringar tecknas på ett år i taget och därför kan du normalt bara avsluta din försäkring när avtalsperioden löper ut, det vill säga till årsförfallodagen.

Om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen tidigare. Till exempel upphör ditt försäkringsbehov om du flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring eller flyttar utomlands och inte längre har kvar din bostad i Sverige.

Ett dödsbo kan normalt säga upp hemförsäkringen först när bouppteckningen är klar. Ett skäl är att det rättsskydd som ingår i försäkringen kan behöva tas i anspråk av dödsboet.

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas (även dina barn) ska skrivas ut med namn i försäkringsbrevet.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.