Hemförsäkringar

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som består av flera viktiga delar. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands. Hemförsäkringen kan också täcka kostnader för en advokat om du hamnar i en tvist, betala om någon kräver dig på skadestånd och ge ersättning om du blir överfallen.

Att tänka på

  • Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor. Den kan täcka höga kostnader som du annars måste stå för själv.

  • Är du ny i Sverige? Läs mer om försäkringar på lätt svenska
  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

  • Bor du i bostadsrätt eller villa så behöver du komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

  • Alla försäkringsbolag erbjuder basförsäkringar som ger ett bra grundskydd. Du kan också köpa mer omfattande hemförsäkringar. Här kan du jämföra olika hemförsäkringar.
  • Genom skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador i ditt hem.

Jämför hemförsäkringar

Så värderar försäkringsbolagen dina saker

Du kan få ersättning för marknadsvärdet av dina saker om de blir skadade eller stulna. Undvik att vara underförsäkrad. Ditt försäkringsbelopp ska motsvara värdet på alla dina saker.

Alla saker som du äger sjunker i värde med tiden. Du kan aldrig försäkra dina saker till sitt inköpspris. Viss egendom, som till exempel elektronikprodukter, sjunker snabbt i värde medan till exempel smycken behåller sitt värde under längre tid.

Det är viktigt att du har rätt försäkringsbelopp i din försäkring.  försäkringsbeloppet ska motsvara värdet av alla dina saker. Har du tecknat en försäkring med för lågt försäkringsbelopp kan du vara underförsäkrad. Det innebär att du får en lägre försäkringsersättning vid en skada.  

Värderingsregler och försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få för alla dina saker vid en skada. I försäkringsvillkoren står det ofta att du kan få ersättning med "motsvarande” eller "likvärdig" egendom vid en skada. Det ska inte tolkas som att du får tillbaka vad du köpte produkten för.

Värderingsregler
Försäkringsbelopp

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas (även dina barn) ska skrivas ut med namn i försäkringsbrevet.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.