Produktförsäkringar

När du köper till exempel en TV, mobiltelefon, dator, klocka eller smycke så erbjuds du ofta att teckna en särskild produktförsäkring. En sådan försäkring ersätter produkten om den slutar fungera eller blir skadad av någon plötslig, oförutsedd händelse.

Dina saker är dock inte helt utan skydd om du avstår från en produktförsäkring.

Konsumentköplagen ger dig skydd

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera fel på varan, om felet fanns när varan avlämnades, även om felet visade sig först senare. Du måste reklamera inom tre år från det att du har tagit emot varan. 

Garantin gäller om varan går sönder

Säljaren kan ha lämnat en garanti som gäller under viss tid. Om varan går sönder inom garantitiden, har du rätt till en ny vara eller till reparation.

Hemförsäkringen kan ersätta

Alla dina saker har ett grundskydd för stöld och brand.

Hushållsmaskiner skyddas av hemförsäkringen
En allriskförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador
Elektronikskydd i hemförsäkringen ett alternativ till produktförsäkring

Bankkort med allriskförsäkring kan ersätta

Även vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring.

Försäkringsskydd du har genom kortet

Produktförsäkringar kan ha lägre självrisk

En produktförsäkring fungerar i princip som hemförsäkringens allrisktillägg men kan ha en lägre självrisk eller ingen självrisk alls.

Produktförsäkringar kan ha bättre avskrivningsregler

Vanliga frågor

Hur beräknas ersättningen när bilen fått en skada?

Grundregeln är att du varken ska vinna eller förlora på att det inträffat en skada. Om du får kontant ersättning ska den motsvara föremålets - i det här fallet bilens - värde i allmän handel omedelbart före skadan (marknadsvärde). Viss typ av utrustning, till exempel ljud- och bildutrustning, däck eller lättmetallfälgar, ersätter många bolag i stället enligt sina avskrivningstabeller som du hittar i försäkringsvillkoren.