Jämför bankkort och kreditkort

Vad ska du använda kortet till? Ska du kanske ha två olika – ett för vardagsköp och ett annat för resor? Ta reda på de viktigaste skillnaderna i villkor.

Vi jämför både bankkort och kreditkort

Vi jämför de flesta bankkort och kreditkort som ges ut av banker, kreditmarknadsbolag och kortföretag. Däremot inte sådana som ges ut i samarbete med en butikskedja, bensinföretag eller liknande. Läs om olika bankkort och kreditkort. Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

 

Vi delar in korten i två huvudgrupper, debetkort och betal- och kreditkort:

Bankkort (som också kan kallas debetkort)
Betal- och kreditkort
Vad ska du använda kortet till?