Handläggning och skadereglering

När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. De är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning.

Inte dra ut på tiden

Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". Bolaget har dessutom en skyldighet att reglera skadan korrekt, vilket innebär att även om du skulle begära för lite i ersättning så måste de ändå betala dig rätt ersättning.

Att tänka på

  • Skaderegleringen får inte dra ut på tiden.
  • Du måste kunna visa att du har rätt till ersättning
  • Försäkringsbolaget är skyldigt att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

Anmälan inom en viss tid - preskriptionstider

Du bör anmäla en skada så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det alltid för sent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad.

Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller ställde ditt krav.

Inom tre eller tio år?

Har det gått mer än tio år är det alltid för sent att anmäla en skada eller krav, enligt allmänna regler för preskription. Men när det gäller försäkring finns speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada.