Klaga i ett bankärende

Här beskriver vi några situationer där det kan vara värt att klaga på din bank och hur du ska göra om du vill klaga. Du hittar också brevmallar som du kan använda när du skriver ditt klagomål.

Vill du klaga på din bank? Det kan vara värt att lämna ett klagomål om du till exempel

  • har fått ett svar från banken som du är missnöjd med
  • tycker att banken inte har behandlat dig eller ditt ärende korrekt
  • anser att ett uttag eller någon annan transaktion är fel.
    Även du som fått ett avslagsbeslut där du bedömts vara "särskilt klandervärd" kan be att få beslutet omprövat. Dels finns en vägledande dom i HD dels en uppmaning från KO om att bankerna ska se över sina beslut

När du har fått ett beslut från banken kan du få det juridiskt prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller i tingsrätten.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att klaga på en bank eller ett finansiellt företag.

Om du är missnöjd med bankens handläggning

När du vill lämna ett klagomål till banken är det bra att göra det i rätt ordning. Först kontaktar du din kontaktperson eller kundtjänst och därefter kan du lämna ett klagomål till den klagomålsansvarige eller kundombudsmannen.

Bankens kontaktperson eller kundtjänst
Klagomålsansvarig på banken
Banken bör besvara klagomål inom 14 dagar
Tänk på det här när du kontaktar den klagomålsansvarige

Om du är missnöjd med bankens beslut

Om du varit i kontakt med banken och klagat men inte är nöjd med bankens beslut så finns det några olika sätt att få din sak prövad.

Klagomålsansvarig på banken
Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Domstol
Inkassonämnden
Konsumentombudsmannen (KO) kan driva tvister

Viktiga tidpunkter att komma ihåg

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att klaga.

Klaga så fort du upptäcker felet
Anmäl till ARN inom ett år (+ 2 månader)
Preskriptionstid

Använd vår brevmall

Vi har gjort några mallar som du kan använda dig av om du vill klaga till banken

Brevmall