Klaga i ett bankärende

Använd vår klagoguide för att avgöra när det kan vara värt att klaga till din bank och hur du ska göra för att klaga på eller reklamera ett ärende. Du hittar också några brevmallar som du kan använda när du skriver ett klagomål.

Vill du klaga på din bank eller reklamera att något har blivit fel? Du kanske 

  • har fått ett svar från banken som du är missnöjd med
  • tycker att banken inte har behandlat dig eller ditt ärende korrekt
  • anser att ett uttag eller någon annan transaktion är fel, obehörig eller att du inte har godkänt den

Har du råkat ut för obehöriga transaktioner från ditt bankkonto och har fått ett avslagsbeslut från banken kan du begära att få beslutet omprövat av banken genom att vända dig till bankens klagomålsansvarige. Dels finns en vägledande dom i HD dels en uppmaning från KO om att bankerna ska se över sina beslut . Konsumentverket har också tagit fram olika mallar som du kan använda när du skriver ett klagomål till banken i ett sådant ärende.

Om du har fått ett beslut från banken som du inte är nöjd med kan du få det juridiskt prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller av domstol. 

Lyssna på Bank- och finanspodden om att klaga på en bank eller ett finansiellt företag.

Reklamation och klagomål till banken

Om du vill reklamera något som är fel eller lämna ett klagomål till banken är det bra att göra det i rätt ordning. Först kontaktar du bankens kundtjänst eller din kontaktperson på banken och förklarar vad som är fel eller vad du är missnöjd med. Löser inte ärendet sig i och med den kontakten kan du därefter lämna ett klagomål. Oftast vänder du dig då till till bankens klagomålsansvarige (som ibland kallas Kundombudsman) men bankerna kan ha lite olika rutiner för sin klagomålshantering och till vem du ska vända dig om du vill klaga eller få ett beslut omprövat. Information om till vem du ska vända dig när du har ett klagomål finns på bankens webbplats. Annars kan du fråga bankens kundtjänst.

Vänd dig först till bankens kundtjänst 
Klagomålsansvarig på banken
Klagomålsansvarig bör besvara klagomål inom 14 dagar
Tänk på det här när du kontaktar den klagomålsansvarige

Om du är missnöjd med beslutet du har fått av banken

Om du har varit i kontakt med banken och fått ett beslut som du inte är nöjd med, så finns det några olika sätt att få din sak prövad utanför banken.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Domstol
Inkassonämnden
Konsumentombudsmannen (KO) kan driva tvister

Viktiga tidpunkter att komma ihåg

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att klaga.

Klaga så fort du upptäcker felet
Anmäl till ARN inom 1 år (+ 2 månader)
Preskriptionstid

Använd vår brevmall

Vi har gjort några mallar som du kan använda dig av om du vill klaga till banken

Brevmall