Klaga i ett bankärende

Använd vår klagoguide när du vill klaga till banken eller reklamera att något har blivit fel.

I guiden kan du också läsa om vart du kan vända dig utanför banken om du skulle vara missnöjd med bankens beslut eller om du vill kontakta någon myndighet. 

Lyssna på Bank- och finanspodden om att klaga på en bank eller ett finansiellt företag.

Klagomål och reklamation till banken

Vill du klaga på banken eller reklamera att något har blivit fel?

Klagomål och reklamation

Vem ska jag kontakta på banken?

Det finns ofta information på bankernas webbplatser om hur man kan framföra klagomål och till vem. Annars kan man få information om det av bankens Kundtjänst.

Vänd dig först till bankens kundtjänst 
Klagomålsansvarig på banken
Klagomålsansvarig bör besvara klagomål inom 14 dagar
Tänk på det här när du kontaktar den klagomålsansvarige

Om du är missnöjd med ett beslut du har fått av banken

Har du varit i kontakt med banken och fått ett beslut som du inte är nöjd med, finns det några olika sätt att få ärendet prövat utanför banken.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Domstol
Konsumentombudsmannen (KO) kan driva ärenden i domstol

Viktiga tidpunkter att komma ihåg

Det är viktigt att du inte väntar med att reklamera eller att klaga till banken. Det finns också tidsfrister om du exempelvis vill göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hör av dig till banken så fort du upptäcker att något är fel 
Anmäl till ARN inom 1 år (+ 2 månader)
Preskriptionstid

Anmäla till myndighet

Alla banker står under tillsyn av Finansinspektionen och du kan anmäla en bank dit. Konsumentverket kan ha synpunkter på en banks avtalsvillkor eller marknadsföring.

Anmäla till Finansinspektionen
Anmäla till Konsumentverket