Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att de är korrekta. Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om något inte stämmer, bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsamärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om lån, räkningar och fakturor från sådana företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om den eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassoföretaget före förfallodatumet.

Om du inte betalar en faktura så kan betalningsmottagaren, till exempel banker och andra kreditgivare, ta till olika åtgärder för att få betalt, till exempel lägga på olika avgifter, gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Om du däremot bestrider en felaktig faktura på saklig grund, kan du visserligen fortfarande få betala vissa extra avgifter om det visar sig att du ändå är betalningsskyldig, men du slipper att få en betalningsanmärkning.

Att tänka på

  • Betala räkningar och fakturor i tid så att du slipper extra avgifter, dröjsmålsränta eller anmärkningar
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du skriva till banken eller kreditgivaren omedelbart och bestrida betalningskravet
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.
  • Så länge du betalar eller bestrider betalningskravet i rätt tid så får du ingen betalningsanmärkning
  • Om betalningskravet är korrekt, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan

Betala i god tid

Det är viktigt att du betalar dina lån och andra skulder i god tid före förfallodagen eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna. Du är skyldig att betala i tid även om du exempelvis är sjuk eller bortrest och oavsett om du har fått fakturan eller inte.

Framför allt vid längre helger och månadsskiften kan det ta längre tid för din betalning att nå fram, eftersom girosystemen kan vara hårt belastade och det kan ta flera dagar innan en betalning registreras hos mottagaren. 

Om du inte betalar i tid kan du drabbas av kostnader som påminnelseavgift och andra typer av avgifter. Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om betalningen eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och prata med dem.

Om du inte har fått fakturan ska du också kontakta dem. Om du är osäker på att ett betalningskrav är korrekt, kan du först läsa vår Checklista för betalningskrav och på sidan Felaktigt krav.

Är det självklart när och till vem jag ska betala?

På en faktura eller annat betalningskrav ska det alltid stå när och till vem du ska betala. Ibland används juridiska begrepp som inte är självklara för alla.

Juridiska begrepp
När anses en betalning vara genomförd?
Vad händer om jag inte betalar?
Får banken eller kreditgivaren ta ut avgifter om jag betalar för sent?