Checklista för betalningskrav

Bara för att du har fått en faktura eller liknande innebär det inte att kravet på betalning är riktigt och att du måste betala kravet. Du kan använda vår checklista som stöd för att se om kravet är riktigt och vad du kan göra i olika situationer.

Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, t ex banker och andra kreditgivare. För frågor som handlar om betalningskrav från andra typer av företag hänvisar vi till den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument och deras information om felaktiga fakturor

Checklista

Det viktigaste när du har fått ett krav på betalning är att du förstår varför du blir krävd på betalning, vilka underlag det finns och om du har en saklig invändning.

Kontrollera att betalningskravet är korrekt
När betalningskravet är riktigt eller delvis riktigt
När något är fel eller saknas med kravet
Om du inte gör något efter ett betalningskrav
När du har bestridit ett betalningskrav
Extra skydd för konsumenter vid kreditköp