Checklista för betalningskrav

Använd vår checklista när du har fått ett krav på betalning. Till att börja med ska du avgöra om du är betalningsskyldig eller inte.

Bara för att du har fått en faktura eller liknande innebär det inte att kravet på betalning är riktigt och att du måste betala kravet. Du kan använda vår checklista som stöd för att se om kravet är riktigt och vad du kan göra i olika situationer. Du kan läsa mer om detta på sidorna felaktiga krav och inkasso.

Checklista

Det viktigaste när du har fått ett krav på betalning är att du förstår varför du blir krävd på betalning, vilka underlag finns det och har du en saklig invändning. Kom ihåg att banken alltid kan vända sig till domstol för att få frågan om du är betalningsskyldig prövad.

Kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar
När betalningskravet är riktigt eller delvis riktigt
När något är fel eller saknas med kravet
Om du inte gör något när du fått ett betalningskrav
När du har bestridit ett betalningskrav