Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att de är korrekta. Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om något inte stämmer, bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsamärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om lån, räkningar och fakturor från sådana företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om den eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassoföretaget före förfallodatumet.

Om du inte betalar en faktura så kan betalningsmottagaren, till exempel banker och andra kreditgivare, ta till olika åtgärder för att få betalt, till exempel lägga på olika avgifter, gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Om du däremot bestrider en felaktig faktura på saklig grund, kan du visserligen fortfarande få betala vissa extra avgifter om det visar sig att du ändå är betalningsskyldig, men du slipper att få en betalningsanmärkning.

Att tänka på

  • Betala räkningar och fakturor i tid så att du slipper extra avgifter, dröjsmålsränta eller anmärkningar
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du skriva till banken eller kreditgivaren omedelbart och bestrida betalningskravet
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.
  • Så länge du betalar eller bestrider betalningskravet i rätt tid så får du ingen betalningsanmärkning
  • Om betalningskravet är korrekt, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan

Om du inte betalar dina lån, räkningar och fakturor kan betalningen gå till inkasso

Om du inte betalar ett krav utan låter förfallodagen passera så kan företaget du ska betala till välja olika åtgärder. De kan antingen driva in skulden själva eller låta ett inkassoföretag sköta indrivningen. 

Inkassoföretag får inte agera hur de vill för att kräva dig på betalning utan är styrda av lagar och allmänna råd. Ett inkassoföretag ska normalt först skicka ett inkassokrav med en uppmaning till dig att betala in beloppet.

Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om inkasso som bedrivs av banker och kreditmarknadsbolag. Du kan vända dig till Hallå Konsument om du har frågor om inkasso från annat än banker och kreditmarknadsbolag.

Om du inte betalar en faktura eller annat betalningskrav i tid brukar de flesta företag skicka ut en betalningspåminnelse först, men de måste inte göra det. Det är alltså tillåtet att skicka ett inkassokrav direkt. Tycker du att kravet är fel, så ska du kontakta inkassoföretaget och motivera varför du inte tänker betala. Är kravet däremot korrekt men du inte kan betala just nu så ska du kontakta inkassoföretaget och prata med dem så att ni kan hitta en lösning. 

Inkassoföretag – så får de göra

Om du inte betalar enligt ett avtal som du har ingått så har företag, även banker och andra kreditgivare, rätt att anlita ett inkassoföretag för att driva in sina pengar. Inkassoföretagets uppgift är att få dig att betala. Men det finns regler för hur de ska agera och vad de får göra.

God inkassosed
När får företaget skicka ett inkassokrav?
Inkassokrav trots att jag bestridit betalningen?
Strider det mot god inkassosed?
Ingen extra betalning för själva kravet
Måste inte företaget skicka inkassokrav innan skulden skickas till Kronofogden?
Tillsyn över inkassoföretag
Endast ett inkassokrav per skuld
Inkassokrav – så ska de vara utformade enligt inkassolagen