Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Att tänka på

  • Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren.
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du omedelbart skriva och klaga till banken eller kreditgivaren (dvs bestrida kravet).
  • Om betalningskravet stämmer, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan.
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.

Om du inte betalar dina skulder riskerar du att få en anmärkning

Om du har misskött till exempel ett lån eller ett kreditkort, kan du registreras i bankernas så kallade missbruksregister och få svårt att få nya krediter. Om din skuld går vidare till Kronofogden eller till domstol, kan du dessutom få en betalningsanmärkning. 

Hamnar din skuld hos Kronofogden kan det leda till att de fattar ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att du blir skyldig att betala hela skulden. Beslutet kan också innebära att du får en betalningsanmärkning.

Den registreras då hos kreditupplysningsföretag. En betalningsanmärkning kan ses av banker, långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer och andra som har ett legitimt behov av att få informationen om att du inte har skött dina betalningar.

Det finns också ett register över misskötta krediter. Det är ett register för banker och kreditgivare där de under vissa förutsättningar får registrera dem som misskött en kredit. Även den registreringen kommer att kunna ses vid en kreditprövning men bara av kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn, alltså till exempel inte hyresvärdar och telefonoperatörer.

Betalningsanmärkning

Bara för att ett krav gått vidare till Kronofogden betyder det inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Om du får ett brev från Kronofogden om betalningsföreläggande så bör du däremot agera så snabbt du kan för att reda ut vad det är för krav och vad du kan göra, för att undvika en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande från Kronofogden
Bestrida ett betalningsföreläggande från Kronofogden
När får jag en betalningsanmärkning?
Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Misskötta krediter syns i missbruksregistret

Om du har missbrukat ett bankkonto eller misskött en kredit kan banker och kreditföretag registrera dig i ett gemensamt register – missbruksregistret. De får dock bara registrera dig under särskilda omständigheter – som till exempel att ditt lån blivit uppsagt på grund av att du upprepade gånger inte skött dina betalningar.

Misskötsel är inte detsamma som betalningsanmärkning
Då får banken registrera dig i missbruksregistret
Hur länge syns en registrering i missbruksregistret?
Kontakta banken och kreditupplysningsföretaget UC vid fel