Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, räkningar och fakturor i tid, förutsatt att de är korrekta. Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om något inte stämmer, bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar.

Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om lån, räkningar och fakturor från företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare.

Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om den eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassoföretaget före förfallodatumet.

Om du inte betalar en faktura så kan betalningsmottagaren ta till olika åtgärder för att få betalt, till exempel lägga på olika avgifter, gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Om du däremot bestrider en felaktig faktura på saklig grund, kan du visserligen fortfarande få betala vissa extra avgifter om det visar sig att du ändå ör betalningsskyldig, men du slipper att få en betalningsanmärkning.

Att tänka på

  • Betala räkningar och fakturor i tid så att du slipper extra avgifter, dröjsmålsränta eller anmärkningar
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du skriva till företaget omedelbart och bestrida betalningskravet
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.
  • Så länge du betalar eller bestrider betalningskravet i rätt tid så får du ingen betalningsanmärkning
  • Om betalningskravet är korrekt, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta företaget eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan

Om du inte betalar dina skulder riskerar du att få en anmärkning

Om du har misskött till exempel ett lån, ett kreditkort eller en butikskredit kan du registreras i bankernas så kallade missbruksregister och få svårt att få nya krediter. Om din skuld går vidare till Kronofogden eller till domstol, så kan du dessutom få en betalningsanmärkning. 

Hamnar din skuld hos Kronofogden kan det leda till att de fattar ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att du blir skyldig att betala hela skulden. Beslutet kan också innebära att du får en betalningsanmärkning. Den registreras då hos kreditupplysningsföretag. En betalningsanmärkning kan ses av banker, långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer och andra som har ett legitimt behov av att få informationen om att du inte har skött dina betalningar.

Det finns också ett register över misskötta krediter. Det är ett register för banker och kreditgivare där de under vissa förutsättningar får registrera dem som misskött en kredit. Även den registreringen kommer att kunna ses vid en kreditprövning men bara av kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn, alltså till exempel inte hyresvärdar och telefonoperatörer.

Betalningsanmärkning

Bara för att ett krav gått vidare till Kronofogden betyder det inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Om du får ett brev från Kronofogden om betalningsföreläggande så bör du däremot agera så snabbt du kan för att reda ut vad det är för krav och vad du kan göra, för att undvika en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande från Kronofogden
Bestrida ett betalningsföreläggande från Kronofogden
När får jag en betalningsanmärkning?
Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Misskötta krediter syns i missbruksregistret

Om du har missbrukat ett bankkonto eller misskött en kredit kan banker och kreditföretag registrera dig i ett gemensamt register – missbruksregistret. De får dock bara registrera dig under särskilda omständigheter – som till exempel att ditt lån blivit uppsagt på grund av att du upprepade gånger inte skött dina betalningar.

Misskötsel är inte detsamma som betalningsanmärkning
Då får banken registrera dig i missbruksregistret
Hur länge syns en registrering i missbruksregistret?
Kontakta banken och kreditupplysningsföretaget UC vid fel