Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att de är korrekta. Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om något inte stämmer, bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsamärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om lån, räkningar och fakturor från sådana företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om den eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassoföretaget före förfallodatumet.

Om du inte betalar en faktura så kan betalningsmottagaren, till exempel banker och andra kreditgivare, ta till olika åtgärder för att få betalt, till exempel lägga på olika avgifter, gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Om du däremot bestrider en felaktig faktura på saklig grund, kan du visserligen fortfarande få betala vissa extra avgifter om det visar sig att du ändå är betalningsskyldig, men du slipper att få en betalningsanmärkning.

Att tänka på

  • Betala räkningar och fakturor i tid så att du slipper extra avgifter, dröjsmålsränta eller anmärkningar
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du skriva till banken eller kreditgivaren omedelbart och bestrida betalningskravet
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.
  • Så länge du betalar eller bestrider betalningskravet i rätt tid så får du ingen betalningsanmärkning
  • Om betalningskravet är korrekt, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan

Felaktigt krav

Att du krävs på betalning för till exempel ett lån eller en faktura betyder det inte automatiskt att betalningskravet är riktigt. Om du tycker att det är fel kan du bestrida det i sin helhet. Och om du tycker att betalningskravet är fel till viss del, kan du betala den del som du anser är rätt och sedan bestrida resterande del.

Huvudregeln är att du ska betala och göra rätt för dig enligt alla avtal som du har ingått. Men det kan ha uppstått fel i en räkning eller något annat betalningskrav du får. Det finns dessutom rent felaktiga krav, bluffakturor eller ”för gamla” krav. Och du ska så klart inte betala för något som är fel. Du kan då bestrida kravet.

Om du inte betalar så kan betalningsmottagaren lägga på olika avgifter och till och med gå vidare till inkasso, till Kronofogden eller ta ärendet till domstol, även om du bestrider kravet. Men så länge du har bestridit på saklig grund och du följer domstolens beslut riskerar du inte att få någon betalningsanmärkning.

Bestrida ett krav på betalning som är fel

Om ett krav är helt eller delvis felaktigt så ska du inte betala den del som är fel, utan bestrida kravet.

Bestrida kravet skriftligen
Vad händer när du har bestridit ett krav?
Vad är ett sakligt grundat bestridande?
Vad är inte sakligt grundat bestridande?
Betala under protest – samtidigt som du bestrider

Hur länge är jag betalningsskyldig – kan kravet preskriberas?

Hur länge du är betalningsskyldig beror dels på vad det är för typ av avtal som kravet grundar sig på, dels på hur aktiv betalningsmottagaren har varit. Det finns regler som säger att även om ett krav är korrekt så kan kravet vara för gammalt för att du ska behöva betala tillbaka det, det kallas att kravet preskriberas.

Hur gamla räkningar måste jag betala - Preskriptionstid?
Betalningskrav trots att preskriptionstiden gått ut