Betalningskrav – betala eller bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att de är korrekta. Du anses ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om något inte stämmer, bestrid i rätt tid så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsamärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om lån, räkningar och fakturor från sådana företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Om du vet att du kommer bli sen med en betalning, om du har frågor om den eller om du tycker att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassoföretaget före förfallodatumet.

Om du inte betalar en faktura så kan betalningsmottagaren, till exempel banker och andra kreditgivare, ta till olika åtgärder för att få betalt, till exempel lägga på olika avgifter, gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Om du däremot bestrider en felaktig faktura på saklig grund, kan du visserligen fortfarande få betala vissa extra avgifter om det visar sig att du ändå är betalningsskyldig, men du slipper att få en betalningsanmärkning.

Att tänka på

  • Betala räkningar och fakturor i tid så att du slipper extra avgifter, dröjsmålsränta eller anmärkningar
  • Om du får ett betalningskrav som du tycker är fel ska du skriva till banken eller kreditgivaren omedelbart och bestrida betalningskravet
  • Ta hjälp av vår Checklista för betalningskrav för att avgöra vad du ska göra.
  • Så länge du betalar eller bestrider betalningskravet i rätt tid så får du ingen betalningsanmärkning
  • Om betalningskravet är korrekt, men du inte kan betala just nu, kan du kontakta banken, kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan

Vilka kostnader kan du få betala?

Även om du betalar i tid får banker och kreditgivare ta ut avgifter för att hantera dina skulder eller krediter, om det står i avtalet med dig. Om du betalar för sent har de rätt att ta ut andra kostnader, som till exempel påminnelseavgift.

Banker och kreditgivare får ta ut avgifter för dina skulder eller krediter. Men de måste avse kostnader som banken eller kreditgivaren har för just din kredit.

Vanliga kostnader för skulder och krediter

Banker och kreditgivare har rätt att täcka sina administrativa kostnader för din kredit men inte för att skapa vinst eller täcka kostnader för andra krediter.

Avgifter du kan bli skyldig att betala 

Kostnader när du betalar för sent

Om du betalar en räkning eller ett lån för sent, har företaget rätt att ta ut olika avgifter, till exempel en påminnelseavgift. Du kan också bli skyldig att betala ersättning för inkassokrav, kostnader hos Kronofogden och företagets rättegångskostnader om du skulle förlora en rättsprocess i domstol.

Kostnader som regleras i lag
Betalningspåminnelse
Dröjsmålsränta
Inkassokrav
Avbetalningsplan
Finansiella företag får inte ta ut förseningsavgifter av konsumenter