Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. En rådgivare måste också anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå sådana produkter som är lämpliga för dig. När du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

Att tänka på

  • Använd gärna vår Checklista för investeringsrådgivning inför ett möte med en rådgivare. 
  • Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentet.
  • Anser du att rådgivningen var felaktig, klaga till bolaget så fort som möjligt. 

Skadestånd vid vårdslös rådgivning

Du kan ha rätt till skadestånd om du har fått vårdslös rådgivning som har orsakat dig en ekonomisk skada.

Anser du att din rådgivare har agerat felaktigt är det viktigt att du så snart som möjligt reklamerar, klagar, på rådgivningen. Du vänder dig då till bolaget där rådgivaren är, eller var, anställd när du fick rådgivningen. Har du fått rådgivning av en försäkringsförmedlare, kan du också vända dig till försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkringsbolag. Har du fått rådgivning av ett så kallat anknutet ombud, kan du även vända dig till det värdepappersbolag som ombudet är anknutet till. 

Vårdslös rådgivning

Att en placering har gått dåligt och lett till en förlust, räcker inte för att få skadestånd. Du måste kunna visa att rådgivaren har agerat vårdslöst vid rådgivningen exempelvis genom att ha gett dig rådet att göra en investering i en produkt som inte är lämplig för dig. En olämplig produkt kan till exempel vara en produkt som innebär en alltför hög risk för dig i för hållande till din ekonomiska situation.

Skadestånd

Visar det sig att rådgivningen du har fått har varit vårdslös, har du rätt till skadestånd.

Bedömning
Skadestånd
Bevisbörda
Reklamation och preskription

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.