Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. En rådgivare måste också anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå sådana produkter som är lämpliga för dig. När du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

Att tänka på

  • Använd gärna vår Checklista för investeringsrådgivning inför ett möte med en rådgivare. 
  • Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentet.
  • Anser du att rådgivningen var felaktig, klaga till bolaget så fort som möjligt. 

Rådgivarens kompetens

Det finns regler om vilka kunskaper en rådgivare måste ha för att få lämna rådgivning. Rådgivaren måste också ha viss praktisk erfarenhet. 

Rådgivaren ska bland annat ha kunskap om relevanta lagar, regler och vad god rådgivarsed innebär. Rådgivaren ska också ha kunskap om de finansiella produkter som han lämnar råd om. 

Kunskapstest
Licensierad rådgivare - SwedSec
Licensierad rådgivare - Insuresec
Du kan kontrollera en rådgivares licens

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.