Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument av en bank, fond- eller värdepappersbolag, försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

En rådgivare måste anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå lösningar som är lämpliga för dig. Om du själv överväger något som kan vara olämpligt för dig, exempelvis en placering med högre risk än vad som kan vara lämpligt, har rådgivaren också en skyldighet att avråda dig.

Reglerna gäller bara när du får råd om att placera pengar i så kallade finansiella instrument. Exempel på finansiella instrument är aktier och fonder och livförsäkringar med sparmoment, exempelvis kapitalförsäkringar.

Det är också bara när du får individuella råd utifrån just dina behov och ekonomiska förutsättningar som reglerna gäller. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella produkter omfattas däremot inte. Beslutet att investera i en viss produkt är då istället helt och hållet ditt eget. Blir du osäker på om du faktiskt får rådgivning eller inte, så fråga.

Har du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Att tänka på

Rådgivaren ska rekommendera dig en lämplig placering

För att kunna rekommendera dig en lämplig placering måste rådgivaren göra en så kallad lämplighetsbedömning. 

Rådgivaren kommer därför att behöva ställa ett antal frågor till dig, bland annat om din ekonomiska situation och om ditt mål med investeringen. Först därefter kan rådgivaren lämna dig råd om vilken eller vilka produkter som kan vara lämpliga för dig att spara eller investera i. 

Rådgivaren ska också fråga dig om du har några preferenser när det gäller hållbarhet.

Får du råd att teckna ett paket av flera, kombinerade produkter, ska rådgivaren också ha gjort bedömningen att paketet som helhet är lämpligt för dig.

Lämplig produkt

Det är viktigt att du informerar rådgivaren om allt som kan vara av värde för rådgivningen så att rådgivaren kan lämna dig råd om en för dig lämplig produkt .

Lämna korrekt information till rådgivaren
Du ska förstå risken i den rekommenderade produkten 
Produkterna ska vara kundanpassade

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.