Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. En rådgivare måste också anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå sådana produkter som är lämpliga för dig. När du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

Att tänka på

  • Använd gärna vår Checklista för investeringsrådgivning inför ett möte med en rådgivare. 
  • Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentet.
  • Anser du att rådgivningen var felaktig, klaga till bolaget så fort som möjligt. 

Rådgivaren ska rekommendera dig en lämplig placering

För att kunna rekommendera dig en lämplig placering måste rådgivaren göra en så kallad lämplighetsbedömning. 

Rådgivaren kommer därför att behöva ställa ett antal frågor till dig, bland annat om din ekonomiska situation och om ditt mål med investeringen. Först därefter kan rådgivaren lämna dig råd om vilken eller vilka produkter som kan vara lämpliga för dig att spara eller investera i. 

Rådgivaren ska också fråga dig om du har några preferenser när det gäller hållbarhet.

Får du råd att teckna ett paket av flera, kombinerade produkter, ska rådgivaren också ha gjort bedömningen att paketet som helhet är lämpligt för dig.

Lämplig produkt

Det är viktigt att du informerar rådgivaren om allt som kan vara av värde för rådgivningen så att rådgivaren kan rekommendera dig en lämplig produkt .

Lämna korrekt information till rådgivaren
Du ska förstå risken i den rekommenderade produkten 
Produkterna ska vara kundanpassade

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.