Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument av en bank, fond- eller värdepappersbolag, försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

En rådgivare måste anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå lösningar som är lämpliga för dig. Om du själv överväger något som kan vara olämpligt för dig, exempelvis en placering med högre risk än vad som kan vara lämpligt, har rådgivaren också en skyldighet att avråda dig.

Reglerna gäller bara när du får råd om att placera pengar i så kallade finansiella instrument. Exempel på finansiella instrument är aktier och fonder och livförsäkringar med sparmoment, exempelvis kapitalförsäkringar.

Det är också bara när du får individuella råd utifrån just dina behov och ekonomiska förutsättningar som reglerna gäller. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella produkter omfattas däremot inte. Beslutet att investera i en viss produkt är då istället helt och hållet ditt eget. Blir du osäker på om du faktiskt får rådgivning eller inte, så fråga.

Har du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Att tänka på

Oberoende rådgivare

Det är bara rådgivare som uppfyller vissa krav som får kalla sig för oberoende.

En oberoende rådgivare får inte rekommendera dig att placera i det egna bolagets produkter eller i närstående bolags produkter.

För att få kalla sig oberoende, måste rådgivaren också göra en analys utifrån ett brett utbud av externa produkter, innan rådgivaren lämnar en rekommendation om en lämplig investering till dig. 

En oberoende rådgivare får inte heller ta emot och behålla någon ersättning (så kallad provision eller tredjepartsersättning) från företagen vars produkter han rekommenderar dig att investera i. Tar rådgivaren ändå emot sådan ersättning, ska ersättningen vidarebefordras till dig.

Krav på information

Det finns krav på vilken information du ska få av rådgivaren. Kraven skiljer sig åt beroende på om rådgivaren är oberoende eller inte.

Oberoende rådgivare
Inte oberoende rådgivare

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.