Tjänstepension

Tjänstepensionen är viktig för din slutliga pension. Har du ingen tjänstepension bör du spara mer själv. Jämför vilka villkor och avgifter du har i din kollektivavtalade eller individuella tjänstepension. 

Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna. Hos oss kan du räkna på vad tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar kostar hos försäkringsbolagen.

Vill du se hur stor din pension blir, gör en prognos på minpension.se. Har du ingen tjänstepension, eller bara vill spara själv till din pension, kan du läsa om Eget sparande till pension.

Att tänka på

Jämförelser

Individuella tjänstepensioner

Individuella tjänstepensioner skiljer sig mot kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade via din arbetsgivare direkt mot ett försäkringsbolag eller ett förmedlarföretag.

Hur mycket som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension beror på vad ni avtalat om. Villkoren i individuella tjänstepensioner skiljer sig åt mycket så ta reda på hos dina arbetsgivare vad som gäller för dig.

Jämför individuella tjänstepensioner

Eftersom individuella tjänstepensioner skiljer sig åt mycket är det svårt att jämföra alla olika individuella tjänstepensionsavtal med varandra. Hos oss hittar du generell information om standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen. 

Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen. Du kan också beräkna jämförpriser på olika standardprodukter, det vill säga vad de kostar dig i form av både kostnader, avgifter och förlorad avkastning. 

Flytträtt

Har du en eller flera individuella tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare i så kallade fribrev finns det möjlighet att flytta dem, förutsatt att de omfattas av flytträtt och du får arbetsgivarens tillåtelse. Läs mer i Checklista för att flytta individuella tjänstepensioner.

Återköp

Har du en individuell tjänstepension som har ett värde under ett prisbasbelopp (57 300 kr för 2024) så finns det möjlighet att återköpa den, förutsatt att försäkringsbolaget tillåter detta samt att du får arbetsgivarens tillåtelse. Läs mer i Checklista för att återköpa individuell tjänstepension.

Vanliga frågor

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta av dem som arbetar har en tjänstepension (ca 90%). Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.  Du kan också se vilka tjänstepensioner du har på minpension.se.

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

Kan jag flytta min kollektivavtalade tjänstepension?

Kollektivavtalade pensioner kan du oftast flytta relativt billigt och oavsett hur gamla pensionerna är, men bara inom ett begränsat utbud av försäkringsbolag och fonder. 

Jämför villkor

Du kan läsa villkoren här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom webbtjänsten Jämförpris:

Jämför kollektivavtalade tjänstepensioner

Vi har också olika guider och checklistor om pension

Kan jag flytta min individuella tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Jämför villkor

Du kan läsa villkoren här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom webbtjänsten Jämförpris:

Jämför individuella tjänstepensioner

Vi har också olika guider och checklistor om pension. Där kan du till exempel läsa hur du gör för att flytta ett pensionssparande.