Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Hur vill du att din pension ska betalas ut?

Hur du ska göra med utbetalningen av din pension är ett högst individuellt val. Vi ger inte privatekonomisk rådgivning men däremot tips på hur du får med olika perspektiv. 

Du kan använda checklistan för att inte missa viktiga beslut innan du bestämmer dig för hur du vill ta ut pensionen. OBS! fatta alltid beslut utifrån dina egna förutsättningar.  

Kort bakgrund

Du bör skaffa dig viss bakgrundskunskap för att veta vad dina val betyder.

Olika utbetalningsmöjligheter för olika pensionsdelar 
Tjänstepension - välj mellan 5 - 30 år eller livsvarigt
Eget sparande - utbetalningen beror på sparform
Viktigaste frågan - vad vill du?

Använd Minpensions uttagsplanerare

Minpension har ett bra verktyg för att planera uttaget av sin pension. Observera att verktyget bara finns i testversion.

Minpensions uttagsplanerare
Minpensions guide

Våra tips för planeringen

Dessa perspektiv är något att tänka på i sin planering

Väntar du kan pensionen bli högre
Man kan ta ut pension och arbeta
Skatteeffekter är viktiga
Ändring av avtalad tid kan kräva hälsodeklaration
Olika rutiner för att ansöka 
Hur förvaltas den pension som inte betalas ut?
Flytta från fond till traditionell inför utbetalning?
Välja olika utbetalningstider för olika försäkringar?
Ta ut den sämsta pensionen snabbast?