Hur vill du att din pension ska betalas ut?

I god tid innan du vill gå i pension ska du bestämma hur du vill att olika pensionsdelar ska betalas ut. Det avgör hur mycket du får per månad. Vi ger inte privatekonomisk rådgivning men däremot tips på hur du får med olika perspektiv. 

Du kan använda checklistan för att inte missa viktiga beslut innan du bestämmer dig för hur du vill ta ut pensionen. OBS! Fatta alltid beslut utifrån dina egna förutsättningar.  

Kort bakgrund

Du bör skaffa dig viss bakgrundskunskap för att veta vad dina val betyder.

Olika utbetalningsmöjligheter för olika pensionsdelar 
Tjänstepension - välj normalt mellan 5 - 30 år eller livsvarigt
Eget sparande - utbetalningen beror på sparform
Viktigaste frågan - vad vill du?

Använd Minpensions uttagsplanerare

Minpension har ett bra verktyg, Uttagsplaneraren, för att planera uttaget av sin pension. Observera att verktyget är tillgängligt tidigast från 54 års ålder.

Minpensions uttagsplanerare
Minpensions guide

Våra tips för planeringen

Dessa perspektiv är något att tänka på i sin planering

Väntar du kan pensionen bli högre
Man kan ta ut pension och arbeta
Olika utbetalningsbelopp, livslängdsantaganden och prognosräntor
Skatteeffekter är viktiga
Ändring av avtalad tid kan kräva hälsodeklaration
Olika rutiner för att ansöka 
Hur förvaltas den pension som inte betalas ut?
Flytta från fond till traditionell inför utbetalning?
Välja olika utbetalningstider för olika försäkringar?
Ta ut den sämsta pensionen snabbast?