Jämför utbetalning av allmän pension

Se vad en genomsnittlig allmän pension blir per månad i olika åldrar. Det är Pensionsmyndigheten som betalar ut allmän pension, det vill söga inkomstpensionen och premiepensionen.

Vad får du i månaden från den allmänna pensionen?

Alla som har arbetat och bott i Sverige kommer att få pension från staten. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever och månadsbeloppen ökar ju äldre du blir. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar utbetalningen.

Beloppen som visas här är baserade på de livslängdsantaganden och prognosräntor som Pensionsmyndigheten för närvarande använder, och på att pensionen betalas livet ut. Månadsbeloppen utgår från att en person har tjänat in 1 000 000 kr vid 65 års ålder, och de avgifter som Pensionsmyndigheten tillämpar. 

Så fördelas ditt pensionskapital över utbetalningstiden

Förskottsräntan (prognosränta) styr hur ditt pensionskapital kommer att fördelas under utbetalningstiden. En låg eller ingen förskottsränta får effekten att det första månadsbeloppet blir lägre, men att de efterföljande årens belopp växer snabbare. Förskottsräntan för inkomstpensionen är fastställd i lag och är 1,6 procent. Förskottsräntan för premiepensionen fastställs av Pensionsmyndigheten utifrån försäkringstekniska riktlinjer.

I inkomstpensionen ligger både livslängdsantagande och förskottsränta fast under hela utbetalningstiden. För premiepensionen däremot kan Pensionsmyndigheten ändra livslängdsantagande och förskottsränta  under utbetalningstiden. Då höjs eller sänks månadsbeloppet beroende på vilken förändring som gjorts.

Livslängdsantaganden och prognosräntor

Livslängdsantaganden är en bedömning om hur länge vi förväntas leva. Ett kort livslängdsantagande när din pension ska betalas ut leder till högre månatlig pension. Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet står i proportion till hur den verkliga livslängden är bland de som omfattas av allmän pension. För inkomstpensionen används den observerade livslängden det år den pensionsberättigade fyller 65 år, medan det för premiepensionen är prognosen för framtida livslängder som används. Både uppgift om observerad livslängd och prognos för framtida livslängd inhämtas från SCB. 

Förskottsräntan (prognosräntan) styr hur ditt pensionskapital kommer att fördelas under utbetalningstiden. En låg eller ingen förskottsränta får effekten att det första månadsbeloppet blir lägre, men att de efterföljande årens belopp växer snabbare. Förskottsräntan för inkomstpensionen är fastställd i lag och är 1,6 procent. Förskottsräntan för premiepensionen fastställs av Pensionsmyndigheten utifrån de försäkringstekniska riktlinjerna. För inkomstpensionen ligger både livslängdsantagande och förskottsränta fast under hela utbetalningstiden. Däremot kan Pensionsmyndigheten ändra livslängdsantaganden och förskottsränta för premiepensionen under utbetalningstiden. Då höjs eller sänks månadsbeloppet beroende på vilken förändring som gjorts. 

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss