Jämför individuella tjänstepensioner

Individuella tjänstepensioner skiljer sig mycket åt. Vi jämför standardiserade tjänstepensioner, t ex om lösningen har en garanti, vad en flytt kostar och om försäkringen ändras inför utbetalningen. 

Jämförpris på individuella tjänstepensioner

Jämförpriset visar vad olika sparalternativ kostar dig från nu tills dess pensionen är utbetald. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset. Har du inte gjort något val placeras dina pengar i det sparalternativ som kallas ickevalsalternativ.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

Förutsättningar

Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av vilket försäkringskapital och insättning du angett.

Så har vi räknat
Standardportfölj
Avgifter och kostnader

Dags att flytta din försäkring?

Gör en bedömning av vem som ska få förvalta din tjänstepension.

Har du redan en individuell tjänstepension?
Kontrollera jämförpris och bolagets villkor