Jämför individuella tjänstepensioner

Individuella tjänstepensioner skiljer sig mycket åt. Vi jämför standardiserade tjänstepensioner, t ex om lösningen har en garanti, vad en flytt kostar och om försäkringen ändras inför utbetalningen. 

Så har vi räknat

 • Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av vilket försäkringskapital och insättning du angett.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder du angett.
 • Jämförpriset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du valt.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat någon annan form av efterlevandeskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnad ingår inte i jämförpriset.

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 1,9% utöver inflationen för både traditionell och fondförvaltad försäkring.
 • Avkastningsskatten är 0,38%.

Standardportfölj

Standardportföljen i våra beräkningar består av en likaviktad (25%) blandning av försäkringsbolagets billigaste fonder av typen: 

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Fast årlig avgift i kr
 • Avgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift  i procent (%) av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • Garantiavgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller procent (%) av utbetalt belopp
 • Finns det maxtak tillämpas det i beräkningen