Jämför individuella tjänstepensioner

Villkoren i individuella tjänstepensioner skiljer sig mycket åt och det är svårt att jämföra alla individuella tjänstepensionsavtal med varandra. Vi jämför generell information om standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen. Läs om Individuella tjänstepensioner.

Vi jämför försäkringar för individuella tjänstepensioner

I vår jämförelse av försäkringar för individuella tjänstepensioner kan du jämföra försäkringsbolagens standardprodukter. Du kan bland annat jämföra avgifter, fondutbud, utbetalning och historisk avkastning. Individuella tjänstepensioner skiljer sig mot kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade via din arbetsgivare direkt mot ett försäkringsbolag eller via ett förmedlarföretag.

Flytträtt och återköp

I vår jämförelse kan du också jämföra vad det kostar att flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring under spartiden, om det finns någon karenstid och om du har rätt att flytta den under utbetalningstiden. Det kan finnas möjlighet att återköpa en individuell tjänstepensionsförsäkring som har ett värde under ett prisbasbelopp, under förutsättning att försäkringsbolaget och arbetsgivaren tillåter det. I jämförelsen hittar du information om rätten till återköp och avgifter för det.

Har du redan en individuell tjänstepension?

Om du redan har en individuell tjänstepension så får du kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vilka avgifter och villkor som gäller för dig.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss