Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Checklista för att flytta individuell tjänstepension

Du kan ha rätt att flytta en individuell tjänstepension om det finns flytträtt och din arbetsgivare ger sin tillåtelse. 

Det är inkomstskattelagen som ligger till grund för kraven på en flytt. Flyttavgiftens storlek bestäms utifrån försäkringsbolagets villkor. 

imagejnxq.png

Kontrollera om du har flytträtt

Kontrollera om du har flytträtt med ditt försäkringsbolag och din arbetsgivare.

Kontrollera med försäkringsbolaget
Kontrollera med arbetsgivaren

Bedöm om det lönar sig

Ta reda på hur mycket flytten kostar och hur mycket bättre det nya alternativet är.

Ta reda på flyttavgiften
Jämför avgifter i försäkringarna
Kan du få rabatt på avgifterna?

Flytten

För att flytta krävs påskrivna blanketter och flytten kan ta tid en viss tid att genomföra.

Bestäm dig för ett bolag
Arbetsgivarens underskrift
Skicka blanketterna till dem du ska flytta till
Vänta...
Genomförd flytt