Checklista för att flytta kollektivavtalad tjänstepension

Du kan ha rätt att flytta en del av din tjänstepension (den premiebestämda). Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt. Du kan flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag eller byta förvaltningsform för den - välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. 

Här följer en checklista för vad du bör tänka på när du vill flytta din kollektivavtalade tjänstepension. Vi beskriver först de grundläggande förutsättningarna och sedan vad du kan jämföra mellan olika försäkringsbolag.

Grundläggande förutsättningar

För att få flytta måste du ha flytträtt och det finns begränsningar till vilka försäkringsbolag man får flytta till.

Har du flytträtt?
Går det att flytta till det bolag du tänkt dig?
Vad är orsaken till att du vill flytta?

Jämför det här mellan försäkringsbolagen

Jämför till exempel avgifter, fondutbud och historisk avkastning

Avgifter
Fondutbud och historisk avkastning
Byter du bort en hög garanti?
Försäkringsskydd kopplade till pensionsförsäkringen?
Ändringsmöjligheter eller inlåsning?