Valcentraler

Hos en valcentral kan du få information om din tjänstepension och när du till exempel kan göra nya val.  Vilken valcentral du ska vända dig till beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker på vilken.

Vilken valcentral som gäller för din tjänstepension beror på vilket kollektivavtal du tillhör. 

Det är arbetsgivaren som betalar premien för din tjänstepension till valcentralen. Valcentralerna sköter sedan upphandlingen av de försäkringsbolag som de försäkrade ska få välja mellan när de ska placera sin tjänstepension. De sköter också informationen till de försäkrade, registrerar valen och förmedlar premierna till valda försäkringsbolag. Valcentralerna kan i vissa fall även administrera familjeskydd och flytt av pensionskapital.

Vi redovisar vilka valcentraler som finns och vilka avtalsområden de administrerar. I vår jämförelse framgår också om valcentralen tar ut en avgift från den premie som arbetsgivaren betalat in för din räkning. Om ingen avgift dras från försäkrades premie så står arbetsgivaren för kostnaderna för administrationen.

Vanliga frågor

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta av dem som arbetar har en tjänstepension (ca 90%). Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.  Du kan också se vilka tjänstepensioner du har på minpension.se.