Jämför valcentraler

Du kan inte själv välja vilken valcentral som ska administrera din tjänstepension, däremot kan du se i vår jämförelse vilka valcentraler som finns och vilka avtalsområden de administrerar. Du ser också hur valcentralen förvaltar premier, till exempel vilka avgifter de tar ut. Läs mer om valcentraler.

Vi jämför valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner

Valcentralerna administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner, det vill säga den pension som du som anställd har via din arbetsgivare. Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral du tillhör.

Valcentralernas roll

Det är arbetsgivaren som betalar premien för din tjänstepension till valcentralen. Valcentralerna sköter upphandlingen av de försäkringsbolag som de försäkrade ska få välja mellan när de ska placera sin tjänstepension. De sköter också informationen till de försäkrade, registrerar valen och förmedlar premier till valda försäkringsbolag. Valcentralerna kan i vissa fall även erbjuda familjeskydd och administrera flytt av pensionskapital.

Valcentralernas avgifter

I vår jämförelse redovisas vilka valcentraler som finns och vilka avtalsområden de administrerar. Här framgår också om valcentralen tar ut en avgift från den premie som arbetsgivaren betalat in för din räkning. Om ingen avgift dras från försäkrades premie så står arbetsgivaren för kostnaderna för administrationen.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.