Hållbarhet och pension

Vill du spara hållbart? Här beskriver vi vad som kan vara viktigt att tänka på, vilka val du kan göra och hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Investeringar som är hållbara och ansvarsfulla ska ta hänsyn till så kallade ESG-faktorer. ESG står för miljö (Enviroment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig åt, men generellt brukar investeringsstrategier för hållbarhet delas in i:

  • Välja in – investera i hållbara bolag
  • Välja bort – inte investera i icke-hållbara bolag
  • Påverka – föra diskussioner för att få bolag att ställa om till en mer hållbar verksamhet

Branscher som bolagen tar ställning till är till exempel spel, tobak och alkohol men också områden som miljö, fossila bränslen, djurförsök, bolagsstyrning, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Exempel på frågeställningar som uppstår är om de ska välja bort tobaksodlare, tobakstillverkare och försäljningsställen för tobak. Är det till exempel oetiskt att investera i dagligvaruhandeln på grund av att de säljer tobaksprodukter även om det är en liten del av deras verksamhet?

Det finns ett antal mätningar och standarder och bolagen redovisar också egna uppgifter.

Möjliga val för pensionens delar

Pensionen består generellt sett av tre delar, allmän pension (som består av inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eventuellt eget sparande. Vad du kan göra för att spara hållbart skiljer sig åt för de olika områdena.

Allmänna pensionen
Tjänstepensionen
Eget sparande

Mätningar och standarder

På pensionsområdet och närliggande områden finns ett antal olika standarder och granskningar för hållbarhet. Här beskriver vi några av dessa.

Global Compact
Swesif och Svanen
Svenskt kvalitetsindex
Granskningsinitiativ

Bolagens egna uppgifter

På försäkringsbolagens webbplatser finns information om hur de jobbar med hållbarhet. De arbetar på olika sätt och vill givetvis framstå som så hållbara som möjligt. Hur hållbara de faktiskt är kan vara svårt att avgöra som konsument.

Sustainability Reporting Guideline
Koldioxidavtryck

Övriga aktörer

Ett antal privata aktörer och initiativ finns också på området. Som konsument bör du vara uppmärksam på att aktörerna gör det här på sitt sätt och att en branschstandard saknas.

Morningstar
Försäkringsförmedlare

Vanliga frågor

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex


De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.