Efterlevandeskydd - Vad händer med pensionen när du dör?

Efterlevandeskydd går att teckna i tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. Det ger anhöriga ersättning om du skulle dö före en viss ålder. Det finns olika efterlevandeskydd med olika förutsättningar. Skyddet är inte gratis utan innebär en lägre pension för dig.

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. Vilket begrepp som används beror på vilken försäkring skyddet finns i. 

Du kan själv räkna ut vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjänstepension, inom olika  avtalsområden. Här kan du till exempel beräkna kostnaden för efterlevandeskydd inom SAF-LO. Eller välja ett annat avtalsområde.

Att tänka på

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är samlingsnamnet för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd.

Skydden skiljer sig åt både när det gäller vilket belopp som betalas ut och hur du betalar för skyddet.

Skillnader i namn och innehåll

Skydden för efterlevande heter olika saker i olika försäkringar och innehållet är inte samma i de olika försäkringarna. Det förekommer också att t ex återbetalningsskydd och efterlevandeskydd kombineras.

Återbetalningsskydd – kan väljas till både privat pension och tjänstepension
Familjeskydd – kan väljas till tjänstepension
Familjepension – kan ingå i din tjänstepension
Efterlevandeskydd med ett på förhand valt belopp
Förmånstagare
Exempel på efterlevandeskydd i äldre försäkringar