Jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän - ITP 2

Se vilka tjänstepensioner du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning.
Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Jämförpris på tjänstepensioner

Jämförpriset visar vad olika sparalternativ kostar dig från nu tills dess pensionen är utbetald. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset. Har du inte gjort något val placeras dina pengar i det sparalternativ som kallas ickevalsalternativ.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

Förutsättningar

Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på de premieavsättningar som görs på ditt avtalsområde.

Så har vi räknat
Avgifter och kostnader

Dags att välja eller flytta din försäkring?

Gör en egen bedömning av vem som ska få förvalta din tjänstepension.

Kontrollera jämförpris, efterlevandeskydd och bolagets villkor