Jämför sparande för statligt anställda PA16 avd 2

Här kan du få information om vilka försäkringar du kan välja på i din tjänstepension och du kan jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du hittar bland annat information om kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Vi jämför tjänstepensioner för statligt anställda – PA16 avdelning 2

Här kan du jämföra de försäkringar som du nu kan välja mellan för din tjänstepension inom PA16 avdelning 2. För dig som är statligt anställd kan tjänstepensionen bestå av dels den valbara delen dels av Kåpan Tjänste och beroende på din ålder och lön kan du också omfattas av en förmånsbestämd ålderspension. Du kan här bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalningen av ditt pensionskapital för den valbara delen av tjänstepensionsförsäkringen.

 

Förvaltning och flytt

Traditionell försäkring och fondförsäkring
Om du inte har valt försäkring
Rätt att flytta ditt pensionskapital

Dags att välja eller flytta din försäkring?

Gör en bedömning av vem som ska få förvalta din tjänstepension.

Kontrollera först både jämförpris, efterlevandeskydd och bolagets villkor.