Jämför sparande för statligt anställda - PA16, avd 2

Här hittar du information som gör det lättare för dig att fatta beslut om vilka bolag som ska få förvalta din tjänstepension. Du kan jämföra bolagens villkor med varandra och dessutom räkna ut jämförpriser, som visar vad du betalar i avgifter och kostnader och kan förlora i avkastning på grund av dem. Läs mer om avtalsområdet PA16, avd 2.

Här hittar du information som gör det lättare för dig att fatta beslut om vilka bolag som ska få förvalta din tjänstepension. Du kan jämföra bolagens villkor med varandra och dessutom räkna ut jämförpriser, som visar vad du betalar i avgifter och kostnader och kan förlora i avkastning på grund av dem. Läs mer om avtalsområdet PA16, avd 2.

Jämförpris

Jämförpriset visar vad olika sparalternativ kostar dig från nu tills dess pensionen är utbetald. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset. Har du inte gjort något val placeras dina pengar i det sparalternativ som kallas ickevalsalternativ.

Så har vi räknat

 • Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på de premieavsättningar som görs på ditt avtalsområde.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder och lön du angett.
 • Priset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat något familjeskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnaden ingår inte i vårt Jämförpris.

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 1,9% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring
 • Avkastningsskatten är 0,38%

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Fast årlig avgift i kr
 • Avgift i kr eller % per inbetald premie
 • Avgift i % av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i % av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift  i % av fondandelarnas värde i entréfonden
 • Garantiavgift i % av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller % på utbetalt belopp
 • Avgifter till valcentral i % per inbetald premie
 • Finns maxtak tillämpas det i beräkningen