Jämför tjänstepensioner för statligt anställda - PA16, avd 2

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning.
Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Jämförpris på tjänstepensioner

Jämförpriset visar vad olika sparalternativ kostar dig från nu tills dess pensionen är utbetald. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset. Har du inte gjort något val placeras dina pengar i det sparalternativ som kallas ickevalsalternativ.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. 

Förvaltning och flytt

Traditionell försäkring och fondförsäkring
Om du inte har valt försäkring
Rätt att flytta ditt pensionskapital