Jämför tjänstepensioner för anställda i kommun och region - AKAP-KR

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. 
Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Kostnaden för efterlevandeskydd - Så har vi räknat 

Vi visar den totala kostnaden för efterlevandeskydd från nu tills all tjänstepension är utbetald. Vi visar också den genomsnittliga årliga kostnaden för olika åldrar.

 • Kostnaden för efterlevandeskydd påverkas av hur stora premieavsättningar som görs inom ditt avtalsområde och hur stort kapital du har sparat ihop i din tjänstepension
 • Kostnaderna börjar räknas från och med den ålder, lön och kapital du anger
 • Kostnaden påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med ett återbetalningsskydd som efterlevandeskydd
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år

Här kan du läsa mer om Efterlevandeskydd.

Så påverkas din tjänstepension

Du får mindre i tjänstepension om du har efterlevandeskydd eftersom du går miste om arvsvinster.

 • Om du har ett återbetalningsskydd så får du inte ta del av försäkringskollektivets arvsvinster

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är 1,9% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring (före avdrag för avgifter och skatt)
 • Avkastningsskatten är 0,38%

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Arvsvinst i kronor (kr) per 1 000 kr i kapital
 • Fast årlig avgift i kronor (kr)
 • Avgift i kronor (kr) eller procent (%) per inbetald premie
 • Avgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift i procent (%) av fondandelarnas värde i entréfonden
 • Garantiavgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller procent (%) på utbetalt belopp
 • Avgifter till valcentral i procent (%) per inbetald premie
 • Finns det ett maxtak, tillämpas det i beräkningen

Förutsättningar

Så har vi räknat
Avgifter och kostnader