Jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän ITP 1

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Vi jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän - ITP 1

Här kan du jämföra de försäkringar som du nu kan välja mellan för din tjänstepension inom ITP 1. Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalningen av ditt pensionskapital. Enligt avtalet för privatanställda tjänstemän - ITP 1 - kan du placera 50 procent av dina pensionspremier i vilket försäkringsbolag och förvaltningsform du vill. Men du måste samtidigt alltid placera minst 50 procent i en traditionellt förvaltad försäkring.

Förvaltning och flytt

Traditionell försäkring och fondförsäkring
Om du inte har valt försäkring
Rätt att flytta ditt pensionskapital

Dags att välja eller flytta din försäkring?

Gör en bedömning av vem som ska få förvalta din tjänstepension.

Kontrollera först jämförpris, efterlevandeskydd och bolagets villkor.